fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za nieudane wakacje

25 lipca&7b41p;2018Odszkodowanie

Odszkodowanie za nieudane wakacje, dochodzenie odszkodowania za nieudany urlop – Może to spotkać Ciebie

Niektórzy latami odkładają pieniądze na wymarzone wakacje, inni zaciągają kredyty, czy zapożyczają się u rodziny, by spędzić chociaż kilka dni w miejscu, o którym śnili. Coraz więcej Polaków decyduje się na wakacje organizowane przez biura podróży. Jednak niestety często się zdarza, że piękne zdjęcia pokoi, czy informacje na temat odległości od plaży znacznie odbiegają od tego co widzimy na miejscu. Co robić w takiej sytuacji? Na pewno walczyć o swoje prawa i nie dopuścić, by nasze wakacje został zmarnowane.

 Odszkodowanie za niedogodności związane z miejscem zakwaterowania

Podczas zakwaterowania należy zwrócić uwagę przede wszystkim na standard hotelowy, standard pokoi i wyżywienie. Istotne jest czy otrzymaliśmy pokój zgodny z wyborem i z tym za co płaciliśmy, tzn. dwuosobowy, czy może jednak trzyosobowy, ważne jest także, czy plaża jest faktycznie w takiej odległości jak obiecywano, czy działa klimatyzacja, czy jest czysto itd.

Jeśli zamierzamy dochodzić odszkodowanie za nieudane wakacje / z tytułu zmarnowanego urlopu, warto odpowiednio wcześnie postarać się o udokumentowanie swoich racji – poprzez zdjęcia, czy znalezienie świadków. Warto uzyskać podpis rezydenta pod Naszym pisemnym oświadczeniem o niedogodnościach, których uświadczyliśmy (na miejscu, w trakcie trwania wycieczki) – ułatwia to dowodzenie swoich racji.

Jeśli jakość świadczonych usług odbiegała od przedstawionej przez biuro turystyczne oferty – można:

  • żądać obniżenia ceny za wyjazd/wczasy,
  • odstąpić od umowy,
  • żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku niemożności wykonania świadczenia zastępczego, z tym, że jeśli świadczenie zastępcze jest niższej jakości – będzie nam przysługiwała również obniżka ceny.

Bez względu na to czy organizator zapewnił nam świadczenie zastępcze, czy też nie – mamy prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji organizator wyjazdu musi zapewnić klientowi powrót z imprezy na swój koszt, nie może również żądać zapłacenia kary umownej.

Osoba, której wakacje nie udały się w winy biura podróży może domagać się odszkodowania nie tylko z tytułu poniesionej szkody majątkowej, ale również zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.

Czego możesz żądać podczas składania reklamacji za nieudane wakacje?

Reklamację możesz złożyć już podczas pobytu na wakacjach, lub zaraz po ich zakończeniu. Ważne by reklamację złożyć w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Kiedy składasz reklamację, możesz żądać:

  • pierwszą możliwością jest żądanie obniżenia ceny (tutaj może Tobie pomóc tzw. Tabela frankfurcka, która pomoże ustalić procentową obniżkę ceny)
  • możesz odstąpić od umowy
  • możesz domagać się naprawienia szkody powstałej w wyniku niemożności wykonania tzw. świadczenia zastępczego (możesz skorzystać z innej wycieczki u tego samego organizatora). Pamiętaj, że jeśli to świadczenie odbiega od ustalonych z organizatorem możesz skorzystać z obniżki ceny.

Zgodnie z artykułem 16 b Ustawy o usługach turystycznych, jeśli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty jej złożenia, lub jeśli reklamacja została złożona w trakcie imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od zakończenia tejże imprezy – wtedy przyjmuje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. Operator oczywiście może nie uwzględnić reklamacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji musi on na piśmie bardzo szczegółowo uzasadnić swoją odmowę. Następnie z taką odmową oczywiście się nie zgodzisz i możesz skierować sprawę do sądu.

Jak „tabela frankfurcka” może Tobie pomóc w momencie ubiegania się o odszkodowanie za nieudane wakacje?

Tabela frankfurcka określa wysokość bonifikaty dla klientów biur podróży w razie nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług turystycznych.

Tabela ta przewiduje szereg zdarzeń, które wpływają na obniżenie komfortu wypoczynku.

Bonifikata wyrażona stopą procentową obliczana jest od łącznej ceny wycieczki. Jeśli na przykład brak jest sauny bonifikata wynosi 10% ceny wycieczki , odlot przesunięty jest o ponad 4 godziny- 5%, zabrudzony basen -10% .

Pamiętaj, że tzw. karta frankfurcka nie ma mocy prawnej, jednakże polskie sądy korzystają z tej karty.

Jaką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w sprawie odszkodowania za nieudane wakacje?

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 roku  (sygn. akt III CZP 79/10) stwierdził, iż tzw. Zmarnowany urlop lub utracony wypoczynek mogą stanowić podstawę do dochodzenia zadośćuczynienia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Po prostu możesz się ubiegać o kwoty wyższe niż tylko odszkodowanie które wynika na przykład z karty frankfurckiej.