Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Oskarżyciel posiłkowy

Oskarżyciel posiłkowy a oskarżyciel publiczny

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego, albo zamiast niego.

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym?

kancelaria prawna mentorgoup - prawo karne

Aby zostać oskarżycielem posiłkowym należy do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie (do czasu odczytania aktu oskarżenia) złożyć sądowi oświadczenie o przystąpieniu do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Można to zrobić zarówno ustnie, jak i pisemnie. Oskarżyciel posiłkowy może mieć pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu.

Oskarżyciel posiłkowy w sprawach o wykroczenia

Oświadczenie o przyłączeniu się do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach o wykroczenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia oskarżyciela publicznego o przesłaniu aktu oskarżenia (zawsze jest ono wysyłane pokrzywdzonemu).

Jakie prawa posiada oskarżyciel posiłkowy?

Oskarżyciel posiłkowy może:

  • zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd: oskarżonemu, świadkom, biegłym etc. Oskarżyciel posiłkowy może zgłaszać wnioski dowodowe, np. o przesłuchanie dodatkowych świadków lub dołączenie do akt dodatkowych dokumentów, taki wniosek można zgłosić pisemnie lub ustnie.
  • przeglądać akta sprawy sądowej i sporządzać z nich odpisy, tzn. robić notatki, prosić o zrobienie kserokopii; składać wnioski o sprostowanie protokołu rozprawy.
  • przemawiać na etapie głosów stron, tzn. na zakończenie przewodu sądowego.
  • żądać uzasadnienia wyroku, wnosić apelację od wyroku (Jeżeli wyrok wydał sąd okręgowy, apelacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata (lub radcę prawnego, jeśli może występować w procesie).

Potrzebny Ci oskarżyciel posiłkowy? Szukasz dobrego adwokata? Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą. Usługi z zakresu prawa karnego oferujemy na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.