fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo rodzinne / Alimenty

Kto i kiedy może starać się o alimenty

Obowiązek alimentacyjny, to obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania względem osoby uprawnionej. Realizowanie obowiązku alimentacyjnego polega na zaspokajaniu potrzeb uprawnionego, osobistych staraniach włożonych w wychowanie i utrzymanie dziecka, aż po formę najpopularniejszą – alimenty w formie świadczenia pieniężnego wypłacanego w stałych odstępach czasu.

Uprawnionym – jest każdy, kto nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Dotyczy to dzieci, małoletnich oraz pełnoletnich do zakończenia nauki i zdobycia zawodu, rodziców, rodzeństwo, dziadków, małżonka.

Zobowiązanym – będą rodzice, ale również rodzeństwo czy dziadkowie – choćby nie utrzymywali kontaktów z wnukami. Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Oznacza to, że w pierwszej kolejności zobowiązani będą dzieci czy wnuki przed rodzicami osoby uprawnionej, a w dalszej kolejności dopiero rodzeństwo uprawnionego.

Zakres obowiązku alimentacyjnego

Wysokość alimentów uzależniona jest od dwóch czynników: potrzeb usprawiedliwionych osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego. Tym samym, w postępowaniu Sąd bierze pod uwagę takie elementy jak: wysokość otrzymywanych świadczeń (wynagrodzenia, zasiłki, dopłaty), comiesięczne potrzeby, wydatki, stan zdrowia, możliwości finansowe w przypadku osób bezrobotnych;

Jak ubiegać się o alimenty

Sprawy o alimenty rozpoznają wydziały rodzinne Sądów miejsca zamieszkania uprawnionego. W toku postępowania należy przedstawić potrzeby uprawnionego, wydatki, ponoszone koszty związane z utrzymaniem. Jednakże, wliczyć można również koszty które nie są ponoszone, jednakże są potrzebne. Chodzi w takim przypadku najczęściej o wydatki w związku z wystąpieniem potrzeb, co do których sytuacja obecna nie pozwala na realizowanie. Mogą to być zajęcia dodatkowe dla utalentowanego dziecka, koszty leczenia prywatnego, które obecnie nie jest realizowane ze względu na brak środków jednak zdaje się niezbędne.

Zabezpieczenie

Składając pozew o alimenty, warto zawrzeć w nim wniosek o zabezpieczenie wysokości alimentów na czas trwania postępowania, zwłaszcza gdy osoba obowiązana nie realizuje dobrowolnie obowiązku alimentacyjnego.

Postanowienie w tym zakresie wyda Sąd przed którym sprawa się toczy, najczęściej opierając się na treści pozwu o alimenty wniosku oraz własnym doświadczeniu zawodowym. Postanowienie o zabezpieczeniu wiążące jest od chwili wydania i obowiązuje aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Zmiana prawomocnego wyroku o alimentach

Ustalone przez Sąd alimenty mogą być zmienione, o ile zmieni się sytuacja osób obowiązanych czy uprawnionych. Może ona dotyczyć chociażby utraty pracy przez osobę zobowiązaną, co zmniejsza jej możliwości finansowe, ale również znacznego zwiększenia majątku względem sytuacji, którą brał Sąd pod uwagę orzekając alimenty. Zwiększenie potrzeb uprawnionego jest najczęstszą przyczyną zmian rozstrzygnięć – w znacznej mierze związane jest to ze zwiększeniem potrzeb małoletnich dzieci, ich dojrzewaniem i rozwojem.

Pozew o zmianę wysokości alimentów składa się według tych samych zasad, jak pozew o alimenty. Należy jednak pamiętać, że podstawowym zadaniem osoby wnoszącej o zmianę, jest wykazanie, że potrzeby/możliwości uległy zmianie.

Opłaty sądowe

Pozew o alimenty nie podlega opłacie sądowej, tak w postępowaniu przed Sądem I instancji, jak i przed Sądem odwoławczym.

Jeśli potrzebujesz pomocy z zakresu prawa rodzinnego skorzystaj z naszej oferty. Działamy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Stalowa Wola, Sanok, Krosno, Lesko, Przemyśl, Jarosław, Dębica) jak również w województwie lubelskim, małopolskim oraz świętokrzyskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.