fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za słupy

Odszkodowanie za Słupy Energetyczne

Rekompensatą za przebieg linii przesyłowych, może być dochodzone obok wynagrodzenia za służebność przesyłu – odszkodowanie za bezumowne korzystanie za okres maksymalnie 10 lat wstecz (dla przedsiębiorców będzie to termin 3 letni), z gruntu w obszarze zajętym pod sieć.

Zajmowanie części gruntu przez przedsiębiorstwa przesyłowe (np. zakład energetyczny), do której należą słupy, transformatory, sieci gazowe, wodociągi itd. upoważnia właściciela nieruchomości do żądania wynagrodzenia za bezumownie zajęty grunt. Podstawą prawną takiego roszczenia jest art. 225 kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwa przesyłowe zajmuje częściowo nieruchomość jeśli nie posiada dokumentu potwierdzającego jego prawo do korzystania z części działki. W związku tym zobowiązane jest do zwrotu równowartości pożytków – np. zbiorów jej właścicielowi, których ten nie uzyskał, jak również odpowiada za pogorszenie rzeczy, jak tez jest zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z zajętej części nieruchomości. O wysokości wynagrodzenia decyzuje wynagrodzenie rynkowe, jakie posiadacz (w tym wypadku nieuprawnione przedsiębiorstwo przesyłowe) musiałby zapłacić za korzystanie z danej rzeczy przez czas trwania tego władztwa, gdyby było ono oparte na odpowiednim tytule prawnym (np. umowy dzierżawy).

Podczas dochodzenia roszczenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości obowiązuje 10 letni okres przedawnienia. Chodzi o to, że wynagrodzenia można żądać za ostatnie 10 lat przed wytoczeniem powództwa przeciw przedsiębiorstwu korzystającemu z zajętej części działki. Należy dodatkowo pamiętać, że roszczenie takiego można domagać się jedynie za okres, w którym było się właścicielem (co do zasady, gdyż istnieje możliwość przeniesienia roszczeń od poprzednich właścicieli na podstawie cesji).

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.