fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Założenie spółki z o.o. – krok po kroku

18 marca&3b15p;2022Obsługa prawna firm, Spółka prawa handlowego

Decydując się na założenie działalności, jedną z najważniejszych i najtrudniejszych decyzji jest ta, jaką formę wybrać. Jedną z najczęściej wybieranych możliwości jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która może okazać się bardzo korzystna ze względów podatkowych. Ponadto jeśli chcemy założyć firmę ze wspólnikiem, to wybór spółki z o.o. wydaje się być czymś zupełnie naturalnym. Czym więc jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jak ją założyć?

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z o.o. jest zaliczana do spółek kapitałowych, które posiadają osobowość prawną i odpowiadają za zobowiązania całym majątkiem. Ogromną zaletą tego rodzaju spółki jest fakt, ze prowadzenie jej wiąże się z ograniczeniem ryzyka finansowego do utraty wkładu własnego. Co ciekawe, spółka z o.o. wcale nie musi być zakładana przez dwóch lub więcej wspólników. Równie dobrze, możemy założyć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku jesteśmy nie tylko właścicielami, ale i jedynymi członkami zarządu.

Zakładanie spółki z o.o. – krok po kroku

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy założyć na dwa sposoby. Pierwszy to nowoczesna forma przez internet, z kolei drugim jest założenie jej u notariusza. Każdy ze sposobów ma swoje plusy i minusy. Wariant zakładania spółki przez internet, jak nie trudno się domyślić jej szybszy i tańszy, ponieważ odchodzi nam taksa notarialna. Z drugiej jednak strony, w tym przypadku mamy pewne ograniczenia – nie możemy bowiem ingerować w treść umowy, a wkład musi być wniesiony wyłącznie w gotówce.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o.o.?

Niezbędnym dokumentem do przystąpienia do procesu zakładania spółki z o.o. jest umowa spółki. Ponadto musimy posiadać również następujące dokumenty urzędowe do złożenia po zarejestrowaniu spółki:

  • Formularz VAT-R, który należy dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej 7 dni przed pierwszą transakcją,
  • Oświadczenie o pokryciu kapitału początkowego, które należy złożyć do sądu rejonowego w ciągu 7 dni od rejestracji. Złożenie oświadczenia wiąże się również z niewielką, ale dodatkową opłatą – 40 zł,
  • Zgłoszenie NIP-8, które musimy dostarczyć do urzędu skarbowego w terminie 21 dni,
  • Deklarację PCC-3, która musi być podpisana przez cały zarząd spółki i złożona w terminie 14 dni do urzędu skarbowego.

Podpisanie umowy spółki

By spółka miała uregulowane zasady funkcjonowania, niezbędne jest podpisanie należytej umowy przez wspólników. Dużą zaletą jest w tym celu skorzystanie z kancelarii prawnej, ponieważ podpisując umowę u notariusza mamy możliwość umieszczenia w niej niestandardowych zapisów, na które zgodzą się wszyscy członkowie zarządu. Niezależnie jednak od zapisów, w umowie spółki z o.o. muszą się znaleźć następujące informacje:

  • firma i siedziba spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Wniesienie wkładu własnego i rejestracja spółki w KRS

Następnie obowiązkiem wspólników jest wniesienie minimalnego kapitału początkowego do spółki, który wynosi 5000 zł. Odbywa się to poprzez wpłatę na rachunek bankowy założony na dane spółki. Jeśli decydujemy się na zakładanie spółki u notariusza, a nie przez internet, to wkładem może być, chociażby nieruchomość, urządzenia, które będą niezbędne do pracy czy nawet prawa autorskie.

Ostatnią czynnością jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mamy na to sześć miesięcy od momentu podpisania umowy spółki. Taki wniosek należy złożyć na druku KRS-W3 we właściwym sądzie rejestracyjnym. Wniosek musi zostać niestety opłacony – dla spółek rejestrowanych metodą tradycyjną opłata wynosi 500 zł.