fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania jest instytucją prawa karnego polegającą na możliwości zaskarżenia zapadłego prawomocnego orzeczenia. Wznowienie postępowania nie jest ograniczone żadnym terminem, gdy jest inicjowane na wniosek strony. Wznowienie z urzędu i na niekorzyść oskarżonego jest jednak możliwe tylko wówczas, gdy od uprawomocnienia się orzeczenia nie upłynęło 6 miesięcy.

Z uwagi na zasadę trwałości prawomocnych orzeczeń, przepisy precyzyjnie określają przyczyny, których zaistnienie uzasadnia wznowienie postępowania.

Postępowanie wznawia się m.in., jeżeli:

  1. w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia, np. świadek złożył fałszywe zeznania, sędzia został przekupiony; czyn ten musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie nie może zapaść z powodu istnienia przeszkód procesowych, np. oskarżony zmarł (art. 541 k.p.k.),
  2. po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi (np. pojawił się nowy świadek lub świadek, który poprzednio zeznawał, zmienił zeznania), wskazujące na to, że:
  • skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
  • skazano go za przestępstwo zagrożone karą surowszą albo nie uwzględniono okoliczności zobowiązujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na nadzwyczajne obostrzenie kary,
  • sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskarżonego zarzucanego mu czynu.

W razie śmierci skazanego wniosek o wznowienie na jego korzyść może złożyć osoba najbliższa, której zależy na „oczyszczeniu” skazanego.

Sąd może oddalić wniosek lub pozostawić go bez rozpoznania. Natomiast uwzględniając wniosek, sąd może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd może również orzec merytorycznie, tzn. uniewinnić oskarżonego.

Należy również wskazać, że wniosek o wznowienie postępowania objęty jest tzw. przymusem adwokacko – radcowskim, co oznacza, że powinien być podpisany i sporządzony przed adwokata lub radcę prawnego.

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa karnego (obrońca, apelacja, kasacja, zażalenie) na terenie województwa podkarpackiego, woj, lubelskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.