fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo spadkowe / Długi spadkowe

Długi spadkowe

Przyjęliśmy spadek i okazuje się, że związane są z nim długi. Co jeśli przyjęliśmy spadek z długami? Niestety, ponosimy odpowiedzialność za te zobowiązania zmarłego.

Podstawa odpowiedzialności za długi

Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe ma charakter odpowiedzialności osobistej. Takie ujęcie odpowiedzialność pociąga za sobą możliwość (w razie prostego przyjęcia spadku) zaspokojenia się wierzyciela spadkodawcy nie tylko z majątku spadkowego, ale również z całego majątku osoby, która nabyła spadek. Oznacza to, że nikt nie może sięgnąć do majątku spadkobiercy aż spadkobierca nie złoży oświadczenia o przyjęciu spadku, albo minie czas, w którym można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli spadkobierca oświadczył, że spadek przyjmuje, albo jest już po terminie do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, to spadkobierca odpowiada za długi spadkowe nie tylko majątkiem spadkowym, ale też swoim majątkiem! W zależności od sposobu przyjęcia spadku, albo odpowiada całym swoim majątkiem bez ograniczeń, albo (jeżeli przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza) – całym majątkiem do wysokości wartości spadku.

Solidarna odpowiedzialność spadkobierców

Jeżeli jest kilku współspadkobierców to ich odpowiedzialność wobec wierzycieli spadkodawcy jest solidarna. W uproszczeniu to sytuacja dość komfortowa dla wierzyciela i niezwykle niewygodna dla spadkobierców. Wierzyciel może zwrócić się do któregokolwiek spadkodawcy (najczęściej do tego, z którego łatwiej wyegzekwować dług) i zażądać spłaty całego zobowiązania bez względu na to, w jakim ułamku dany spadkobierca dziedziczy. Taki „pechowy” spadkobierca musi zapłacić, a od pozostałych współspadkobierców może domagać się zwrotu nadpłaconej za nich części (tzw. regres).

Czy jest na to jakaś rada?

Tak – trzeba podzielić spadek.

Oprócz zobowiązań, które zaciągnął spadkodawca przed śmiercią, w skład długów spadkowych wchodzą też zobowiązania powstałe na skutek śmierci (np. pochówek), jak i związane z kosztami zarządu masą spadku.

W szczególności w skład długów (obciążających spadkobiercę/ spadkobierców) wchodzą :

– koszty pogrzebu,

– koszt spełnienia zapisów i poleceń spadkodawców,

– koszty postępowania spadkowego (np. wpis, koszt biegłego- przy badaniu testamentu, koszt komornika – przy sporządzaniu spisu inwentarza)

Warto również wspomnieć, że Sejm – w lutym br. – uchwalił nowelizację prawa cywilnego dotyczącą odpowiedzialności za długi spadkowe. Nowością jest zasada, że dziedziczy się długi tylko do wysokości odziedziczonego majątku, a nie – jak do tej pory – w całości.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, skorzystaj z naszych usług. Działamy na terenie województwa podkarpackiego oraz w województwie świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.