fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Wypadek w rolnictwie – komu przysługuje odszkodowanie?

25 lutego&2b01p;2022Wypadek

Szczególnie na polskich wsiach cały czas prężnie rozwija się rolnictwo. W dużej mierze za sprawą licznych dofinansowań i coraz większej wiedzy młodych rolników. Niestety, praca w gospodarstwie rolnym wiąże się także z wypadkami, do których dochodzi bardzo często. Taki rodzaj pracy niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych, chociażby z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, które mogą być źródłem wypadków i szkód w mieniu lub na osobie (w przypadku gdy w wypadku ktoś został ranny lub zginął). W związku z tym, obecnie każda osoba, która zajmuje się działalnością rolniczą, ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, które obejmuje odpowiedzialnością cywilną wszystkie osoby, które pracują w gospodarstwie właściciela, jak i oczywiście jego samego. O tym jak niebezpieczny jest to zawód niech świadczą statystyki KRUS, mówiące o wypadkach. Tylko w 2020 roku zgłoszono bowiem blisko 11 tysięcy wypadków. Dobrą wiadomością jest z kolei fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba wypadków zmalała aż o  54%!

Czym jest w ogóle wypadek w rolnictwie?

Wypadki w rolnictwie musimy podzielić na dwie kwestie. Pierwsza to wypadek przy pracy rolniczej w przypadku rolnika lub domownika. Ta definicja wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o u.s.r. i mówi, że za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolnej. Mowa tu o:

  • Wypadkach na terenie gospodarstwa rolnego lub domowego ubezpieczonego,
  • Wypadkach w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego lub w drodze powrotnej,
  • Wypadkach podczas wykonywania czynności poza terenem gospodarstwa, związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,
  • Wypadkach, które miały miejsce w drodze do miejsca wykonywania czynności, wspomnianych w punkcie 3.

Druga kwestia, to z kolei wypadki przy pracy rolniczej, ale w przypadku pomocnika rolnika. Wówczas mówimy o definicji wynikające z art. 11 ust. 1a ustawy o u.s.r. Wynika z niej, że za wypadek możemy uznać nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, o których też jest mowa w art. 91a ustawy o u.s.r. Taka pomoc obejmuje takie czynności jak zbieranie chmielu, warzyw, owoców, ziół, roślin zielarskich, tytoniu, a także usuwanie zbędnych części roślin.

Jakie odszkodowanie za wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym przysługuje poszkodowanemu?

Do osób, które mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, należy zaliczyć samego rolnika, ale także jego rodzinę oraz pracowników. Wszelkie świadczenia są wypłacane z KRUS i takie odszkodowanie jest zawsze świadczeniem jednorazowym. Istnieje jednak wyjątek. Jeśli w wyniku wypadku dochodzi do całkowitej niezdolności do pracy, rolnikowi przysługuje wówczas renta z KRUS. Ważne jest jednak, by w momencie wypadku podlegał on ubezpieczeniu emerytalno-rentownemu.

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, każdy rolnik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Dzięki temu, w niektórych przypadkach może on liczyć również na dodatkowe odszkodowanie. Poniżej prezentujemy, na jakie jednorazowe odszkodowanie możemy liczyć w przypadku wypadku przy pracy rolnej:

  • Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu,
  • Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 16.180 zł z tytuł orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 80.900 zł dla małżonka lub dziecka oraz dodatkowe 16.180 zł dla każdego kolejnego uprawnionego do odszkodowania, w przypadku śmierci,
  • Jednorazowe odszkodowanie w wysokości 40.450 zł w przypadku gdy uprawnionymi do odszkodowania są inni członkowie rodziny aniżeli małżonek i dzieci. W tym przypadku również przysługuje dodatkowe 16.180 zł dla każdego kolejnego uprawnionego do odszkodowania.