fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo rodzinne / Rozwody cywilne

Jak przeprowadzić rozwód cywilny?

Jednym ze sposobów ustania małżeństwa zawartego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce jest rozwód (tzw. rozwód cywilny). Sprawy rozwodowe prowadzone są przez Sądy Okręgowe. Z pozwem o rozwód może wystąpić każdy z małżonków.

Przyczyny

Przesłanką orzeczenia rozwodu przez Sąd jest trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozkład będzie uznany za trwały, jeżeli sytuacja między małżonkami nie rokuje na poprawę ich relacji. Rozkład musi zaistnieć w sposób zupełny, to jest w trzech sferach: fizycznej, uczuciowej, gospodarczej. Jedynie w przypadku zaistnienia łącznie wskazanych warunków Sąd może orzec rozwód. Jednakże, niedopuszczalne będzie orzeczenie ustania małżeństwa przez rozwód, jeżeli z pozwem występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, jak również, jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.

Elementy wyroku rozwodowego

Orzekając rozwód, Sąd co do zasady orzeka również który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże, na zgodne żądanie małżonków, Sad może nie orzekać winy rozkładu pożycia. Wniosek o zaniechanie orzekania o winie, należy zawrzeć w pozwie o rozwód, względnie odpowiedzi na pozew rozwodowy złożonej przez stronę pozwaną. W przypadku braku obopólnej zgody, Sąd zmuszony będzie badać i orzec winę rozkładu pożycia. W takim przypadku Sąd może orzec, że oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia lub jedynie jedna ze stron ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia. Ustalanie winy rozkładu pożycia następuje po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Elementami składającymi się na winę rozkładu pożycia mogą być:

  • opuszczenie rodziny przez małżonkaprawo rodzinne rzeszów - rozwód cywilny i alimenty
  • odmawianie pomocy
  • brak współdziałania dla dobra rodziny
  • brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
  • niewierność małżeńska
  • agresja i/lub groźby
  • zbytnie uzależnienie małżonka od własnej rodziny
  • zły stosunek do rodziny współmałżonka
  • znęcanie psychiczne i fizyczne

Wraz z orzeczeniem rozwodu, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, Sąd orzeka również o miejscu pobytu dzieci oraz władzy rodzicielskiej. Jeżeli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie wychowania dzieci, Sąd orzeka o władzy przysługującej obojgu małżonkom. W przypadku braku porozumienia oraz wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wspólną opiekę i wychowanie Sąd może ograniczyć władzę jednego z małżonków a nawet pozbawić małżonka władzy rodzicielskiej.

Jednocześnie, Sąd orzeka o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, odpowiadającej potrzebom dzieci oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym obojga rodziców.

Na żądanie jednego z małżonków, Sąd może orzec również o kontaktach rodzica z dziećmi.

Skutki

Na skutek orzeczenia rozwodu małżeństwo ustaje. Jednocześnie z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Małżonek rozwiedziony nie jest dłużej uważany za członka rodziny drugiego małżonka, nie będzie również po nim dziedziczył ustawowo.

W terminie 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu, małżonek który wcześniej przyjął nazwisko męża/żony, może złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego o powrocie do nazwiska sprzed małżeństwa.

Sąd właściwy

Sądem właściwym do orzekania o sprawach rozwodowych, jest Wydział Cywilny Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedno z nich w okręgu tego Sadu nadal mieszka lub ma miejsce pobytu.

Opłaty sądowe

Złożenie pozwu o rozwód związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł (opłata stała). Opłatę uiszcza się na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego. Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

Pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego (rozwód cywilny, rozwód kościelny, alimenty) oferujemy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Dębica, Przeworsk, Łańcut, Jarosław, Przemyśl) jak również w województwach – lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.