fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Pytania i odpowiedzi

W jakich dziedzinach prawa specjalizuje się kancelaria?

Kancelaria Prawna Mentor Group specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, handlowym oraz administracyjnym.

Jak można skontaktować się z kancelarią?

Z kancelarią można się skontaktować poprzez:

Jak działa abonament prawny?

Abonament prawny jest usługą kancelarii przeznaczoną dla osób fizycznych oraz prawnych. W zależności od rodzaju abonamentu klient ma do dyspozycji obsługę prawną w zależności od wybranego wariantu cenowego. Więcej informacji dla:

  • osób fizycznych kliknij tutaj
  • osób prawnych kliknij tutaj
Jak zgłosić szkodę do kancelarii?

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, możesz do nas się zgłosić poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mail. Żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Kto zajmie się moją sprawą?

Każdemu klientowi zostaje przydzielony prawnik lub radca prawny. Sprawa od początku do końca jest prowadzona przez tą samą osobę.

W jakich odszkodowaniach specjalizuje się kancelaria?

Kancelaria specjalizuje się w odszkodowaniach osobowych, komunikacyjnych, wypadki w pracy, wypadki w rolnictwie, odszkodowania od dewelopera, niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, błędy medyczne. Każdy rodzaj odszkodowania jest analizowany indywidualnie na podstawie dostarczonych dokumentów przez klienta. Na podstawie analizy podejmujemy decyzje czy dany sprawa nadaje się do odszkodowania.

Czym są odszkodowania powypadkowe?

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym będący kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, poszkodowani w wypadkach w pracy, w rolnictwie, w wyniku błędu medycznego, zakażenia szpitalnego mają prawo do odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, opieki i rehabilitacji.

Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie za krzywdę jest swoistą postacią odszkodowania, którego celem jest rekompensowanie uszczerbku w dobrach osobistych (szkody niemajątkowej). Więcej informacji tutaj.

Czym jest przyczynienie?

Przyczynienie, jest to takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe. Więcej informacji tutaj. Jeśli poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie zapiął pasów przed wypadkiem określa się procentowe zawinienie podczas wypadku. Może to skutkować obniżeniem odszkodowania.

Brak sprawcy wypadku, czy należy mi się odszkodowanie?

Tak. Brak sprawcy wypadku, lub nie możliwość jego identyfikacji nie wyklucza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W takich przypadkach odszkodowanie jest wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Brak sprawcy wypadku, czy należy mi się odszkodowanie? Zostałem/zostałam niesłusznie aresztowana, co mogę zrobić?

Możesz dochodzić rekompensaty/odszkodowania od Skarbu Państwa. Więcej informacji tutaj.

Czy kancelaria może uzyskać odszkodowanie od dewelopera?

Tak. Możemy uzyskać odszkodowanie za błędy w wykonaniu nieruchomości lub za tak zwane niedoróbki przekraczające normy wynikające z prawa budowlanego lub projektu.

Czy przedstawiciele kancelarii obsługują klientów na terenie całego kraju?

Tak. Dedykowani przedstawiciele znajdują się na terenie całego kraju.

Czy kancelaria obsługuje podmioty zagraniczne?

Tak. Kancelaria w sprawach cywilnych, handlowych, karnych reprezentuje swojego klienta na terenie Polski oraz na obszarze Unii Europejskiej. W sprawach o odszkodowanie klient może być obcokrajowcem, jednakże szkoda musiała nastąpić na terenie Polski.