fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Monitoring płatności

Monitoring płatności – na czym polega?

Monitoring płatności polega na wczesnej i systematycznej kontroli należności wynikających z transakcji. Istotą monitoringu jest identyfikacja trudności płatniczych kontrahentów we wczesnym etapie ich występowania.

Usługa nie stanowi już domeny przeznaczonej tylko dla dużych przedsiębiorstw dostarczających usługi o charakterze masowym – coraz częściej decydują się na nią małe firmy.

Monitorowanie należności, zanim te staną się długami, pozwala na sprawne prowadzenie działalności oraz większą stabilność finansową, umożliwia wcześniejsze podjęcie decyzji o ustaleniu zabezpieczeń, a także ogranicza czas i koszty późniejszych postępowań egzekucyjnych.

Monitoring należności ponadto kształtuje swego rodzaju dyscyplinę wśród kontrahentów. Bieżące monitorowanie wymaganych płatności ukazuje profesjonalizm firmy i to, że nie toleruje jakichkolwiek nierzetelności ze strony swoich klientów. Podmioty transakcji muszą mieć świadomość, że została zawarta umowa, z której wynika, że obie strony zobowiązują się do określonych rzeczy – firma do wykonania sprzedaży, a kontrahent w zamian do zapłaty. Szybkie i stanowcze działania zapewniają duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości będzie przykładać wagę do terminowych wpłat.

W czym może pomóc monitoring płatności?

Usługa monitoringu zapewnia korzyści zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. Kupujący unika sytuacji, w których zalega z terminem płatności co wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami, natomiast sprzedający ma świadomość, że jego spływ należności nie jest zagrożony.

Zapewniamy, że dane przekazane do Monitoringu są poufne i zabezpieczone. Każda informacja jest właściwie przechowywana i niedostępna dla osób trzecich.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.