fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

POZEW DO SĄDU PRACY

Kiedy składać pozew do Sądu Pracy?

Sądy Pracy – wydziały Pracy, powołane zostały do rozstrzygania sporów pracowniczych jak również spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Rodzaje postępowań przed sądem pracy

pomoc prawna rzeszów - pozew do sądu pracy

Najczęstszymi postępowaniami przed Sądami pracy są sprawy o:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia;
  • o odszkodowania pracownicze w tym odszkodowania za wypadek przy pracy;
  • o odszkodowania w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
  • sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
  • odprawy pracownicze

Wymogi i forma pozwu do Sądu pracy

Pozew do Sądu pracy powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, jednakże przepisy zezwalają złożenie pozwu nie tylko w zwykłej formie pisemnej, ale również ustnie do protokołu. Taka uproszczona forma ma na celu ułatwienie pracownikom, nierzadko występującym bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika, dochodzenia swoich praw.

Forma ustna – do protokołu możliwa jest zarówno dla pozwu, jak i środków zaskarżenia/ środków odwoławczych.

Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, natomiast uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Opłaty sądowe

Postępowanie przed sądem pracy, wytoczone przez pracownika jest praktycznie wolne od opłat sądowych. Opłacie podlegają złożone środki zaskarżenia jak również sprawy o wartości przekraczającej 50.000 zł.

W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową (opłata równa 5% wartości roszczenia).

Pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.

Jeśli szukasz pomocy prawnej, chcesz złożyć pozew do Sądu Pracy – dobrze trafiłeś! Oferujemy pomoc z zakresu prawa pracy na terenie województwa podkarpackiego oraz sąsiednich województw – małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.