fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo rodzinne / Kontakty z dziećmi

Na jakich zasadach przysługują kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem, dziećmi – jak się je ustala? W przypadku gdy rodzice mieszkają oddzielnie i nie mają stałego kontaktu z dziećmi, a wzajemne porozumienie się rodziców (dobrowolne czy sądowe) napotyka przeszkody, każdy z rodziców może wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie przez Sąd kontaktów z dziećmi.
We wniosku – odpowiadającym pismu procesowemu – należy zaproponować formę i treść kontaktów. Kontakty mogą być realizowane m.in. przez :

  • osobiste spotkania w miejscu zamieszkania dziecka w obecności drugiego rodzica lub bez;
  • prawo zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania;
  • prawo zabierania dziecka na dłuższy okres, z prawem nocowania poza miejscem zamieszkania;
  • kontakt telefoniczny/ skype/ z dzieckiem w określonych godzinach;

Propozycja ujęta we wniosku o kontakty z dziećmi może być przedstawiona różnorodnie, dla przykładu:

  • w każdą nieparzystą niedzielę miesiąca od 9 do 18;
  • w pierwszy dzień Bożego Narodzenia i drugi dzień świąt Wielkanocnych;
  • w pierwszym tygodniu lipca z prawem zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania;
  • w co drugi wtorek lub środę w godzinach od 13 do 17 począwszy od uprawomocnienia orzeczenia;
  • w I sobotę miesiąca od godziny 10 do 14 w ośrodku sportowym/ młodzieżowym/ pływalni w ……;
  • kontakt telefoniczny / skype codziennie od 19-20

Zakres kontaktów Sąd ustali biorąc pod uwagę nie tylko treść wniosku i chęci rodzica występującego o kontakty, ale również potrzeby i możliwości dziecka, jego wiek, z uwzględnieniem pór posiłków, zajęć szkolnych czy dodatkowych, obowiązków religijnych, czasu wolnego. Istotnym jest, że kontakty z dzieckiem to nie tylko uprawienie rodzica, ale i obowiązek względem dziecka.

Kontakty z dzieckiem a władza rodzicielska

Podkreślić należy, że prawo do kontaktów przysługuje rodzicom niezależnie od ich władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że nie można odmówić kontaktów z dzieckiem również rodzicom całkowicie pozbawionym władzy rodzicielskiej. W takim jednak przypadku należy mieć na uwadze, że Sąd w szczególny sposób badał będzie przyczyny pozbawienia władzy, a ustalając kontakty będzie miał na uwadze szczególnie dobro dziecka.

Zabezpieczenie

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie nawet w toku postępowania ustalić tymczasowo kontaktów, wraz z wnioskiem lub jeszcze przed jego złożeniem możliwym jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas toczącego się postępowania. Postanowienie w tym zakresie wyda Sąd przed którym sprawa się toczy, najczęściej opierając się na treści wniosku oraz własnym doświadczeniu zawodowym. Postanowienie o zabezpieczeniu wiążące jest od chwili wydania i obowiązuje aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Kontakty osób najbliższych

Prawo złożenia wniosku o kontakty z małoletnimi mają jednak nie tylko rodzice, ale również rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz inne osoby, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Przesłankami złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów są te same okoliczności, które dotyczą rodziców.

Opłaty sądowe

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł, którą należy uiścić na rachunek bieżący dochodów Sądu, do którego sprawa jest kierowana.

Potrzebna Ci pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego? Chcesz ustalić kontakty z dziećmi? Skorzystaj z naszej pomocy – działamy w województwie podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.