fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Obrońca oskarżonego

Kim jest obrońca oskarżonego?

Zgodnie z prawem, obrońcą oskarżonego może być jedynie adwokat (ew. aplikant adwokacki posiadający określony staż, upoważniony przez adwokata). Należy jednak zaznaczyć, że od dnia 1 lipca 2015 r. nastąpią zmiany, który zrównają uprawnienia procesowe adwokatów i radców prawnych. W związku z tym od lipca bieżącego roku to również radca prawny będzie mógł występować w roli obrońcy w postępowaniu karnym.

W jaki sposób ustanowić obrońcę?

Obrońcę ustanawia się poprzez upoważnienie adwokata do obrony w konkretnej sprawie. Odbywa się to poprzez podpisanie dokumentu tzw. „Upoważnienie do obrony” ze wskazaniem imienia i nazwiska adwokata oraz sprawy, której upoważnienie dotyczy.

Uprawnienia i obowiązki obrońcy

Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.

Ustanowienie obrońcy dla osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej

Jeśli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony, obrońcę może ustanowić dla niego, przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny.

Czy można mieć więcej niż jednego obrońcę?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, oskarżony może mieć jednocześnie, trzech obrońców.

Ustanowienie obrońcy dla osoby pozbawionej wolności

W przypadku, gdy osoba potrzebująca pomocy adwokata została zatrzymana, tymczasowo aresztowana lub odbywa już karę pozbawienia wolności, obrońcę tzw. tymczasowego, może ustanowić inna osoba (niekoniecznie najbliższa). Takie pełnomocnictwo uprawnia do podejmowania wszelkich czynności, do których ustawa upoważnia obrońcę. O ustanowieniu „tymczasowego” obrońcy zawiadamia się oskarżonego (podejrzanego), który może potwierdzić udzielone pełnomocnictwo lub ustanowić innego obrońcę. Upoważnienie udzielone przez „inną osobę” wygasa, gdy oskarżony (podejrzany) osobiście udzieli upoważnienia do obrony innemu adwokatowi.

Potrzebna Ci pomoc z zakresu prawa karnego? Szukasz obrońcy? Chcesz złożyć zażalenie? Skontaktuj się z nami a my Ci pomożemy. Działamy na terenie województwa podkarpackiego jak również w województwie świętokrzyskim, małopolskim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.