fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Każdego dnia, wielu z nas ulega różnym nieszczęśliwym zdarzeniom, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Niewiele osób ma jednak świadomość, że z tego tytułu możemy żądać stosownego odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za jego zaistnienie. W uzyskaniu świadczeń odszkodowawczych, nasza firma oferuje swoją pomoc.

Uszkodzenie ciała polega na naruszeniu integralności fizycznej człowieka (np. rany, złamania itp.), z kolei rozstrój zdrowia wyraża się w zakłóceniu funkcjonowania jego organizmu (np. zatrucie, nerwica). Przy czym to samo zdarzenie może wywołać równocześnie uszkodzenie ciała, jaki i rozstrój zdrowia.

W sytuacjach tego typu, Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o. o. pomaga uzyskać należne świadczenia:

 • Odszkodowanie – na pokrycie wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów, w szczególności kosztów leczenia,

 • Renta – w celu wyrównania trwałych szkód, w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększeniu się potrzeb życiowych, czy zmniejszeniu widoków na przyszłość,

 • Zadośćuczynienie pieniężne – celem kompensacji doznanych cierpień fizycznych i psychicznych, które wywołano na skutek naruszenia dóbr osobistych

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Należne świadczenie jest ustalane na podstawie odpowiednich tabel, które prowadzi każde z towarzystw ubezpieczeniowych. W oparciu o nie, Ubezpieczyciel ustala procentowy uszczerbek na zdrowiu, który wpłynie na wysokość przyznanego odszkodowania.

W ramach naszych usług:

 • dokonamy analizy warunków umowy ubezpieczenia,
 • dopilnujemy, aby towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaniżyło wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłaciło odszkodowanie w pełnej wysokości, takiej która przysługuje Poszkodowanemu

W wyniku czego/w jakich sytuacjach może powstać uszczerbek na zdrowiu?

Najpowszechniejszymi przypadkami zdarzeń, w których będziemy domagać odszkodowania, są:

 • wypadki samochodowe
 • wypadki przy pracy
 • wypadki w gospodarstwie rolnym
 • potknięcia/poślizgnięcie na chodniku
 • pogryzienie przez psa
 • wypadki w szkole/przedszkolu, w placówkach wychowawczych, szpitalach

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.