fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

Do kogo zwrócić się o odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Za chodnik i utrzymanie go w należytym stanie odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Właśnie do tej osoby należy kierować roszczenia o naprawienie szkód powstałych w wyniku wypadku, np. poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciele nieruchomości muszą zapewnić utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dlatego też wszelkie ubytki czy nierówności chodnika skutkujące upadkiem (potknięciem, poślizgnięciem) i np. złamaniem ręki, będą podstawą do uzyskania należnego odszkodowania.

Jak należy postępować?

Pierwszym krokiem aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na chodniku, będzie o ile to możliwe, zgłoszenie właścicielowi danego terenu, że doszło do wypadku ze wskazaniem miejsca i przyczyny. Ważne jest, aby wszelkie okoliczności mieć potwierdzone na piśmie. Można również wezwać odpowiednie służby np. straż miejską, która spisze stosowną notatkę. Kolejnym krokiem będzie zebranie oświadczeń świadków, którzy bezpośrednio widzieli zdarzenie. Ich zeznania mogą mieć bardzo duży wpływ na uzyskanie odszkodowania. Następnym krokiem, który znacząco ułatwi nam dochodzenie późniejszych roszczeń będzie wykonanie zdjęcia z miejsca zdarzenia, a jeśli sami nie jesteśmy w stanie najlepiej poprosić kogoś bliskiego, aby niezwłocznie po wypadku wykonał zdjęcie. Podczas udzielania pierwszej pomocy, należy dokładnie opisać i wskazać miejsce gdzie doszło do wypadku oraz podać jego przyczynę.

Zakres odszkodowania

Przede wszystkim możemy starać się o uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, (cierpienia fizyczne i psychiczne). Oprócz tego otrzymać możemy odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji oraz zrekompensowanie straty ewentualnego dochodu. Gdy szkoda doprowadziła do całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy poszkodowana osoba ma prawo wystąpić z żądaniem przyznania renty. Pamiętajmy, żeby przez cały okres leczenia gromadzić dokumentację medyczną oraz wszelkie koszty poniesione z tytułu leczenia. Dowodem mogą być faktury, rachunki czy ewentualnie paragony potwierdzające poniesione wydatki.

Podobne przypadki:

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.