fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Zabezpieczanie transakcji

Na czym polega zabezpieczenie transakcji

Weksel

Transakcje handlowe są powszechnym zjawiskiem w obrocie. Jedną z form zabezpieczenie kontraktu jest weksel. Jest to najtańszy sposób zabezpieczenia, tym samym bardzo korzystny przy stałej współpracy ze względu na wygodę i skuteczność.

Przy wystawianiu weksla powinniśmy zwrócić uwagę na trzy najważniejsze elementy:

– powinien być sporządzony dokument, w którym opisana jest transakcja, którą weksel zabezpiecza. Będzie to najczęściej porozumienie lub aneks do umowy.

– weksel powinien być sporządzony w taki sposób, aby zabezpieczał interesy strony w możliwie najpełniejszy sposób.

– do weksla należy sporządzić deklarację wekslową/umowę wekslową (nazwa nie ma znaczenia), ważne żeby dokument podpisany był przez obie strony. Istotne jest również, aby w treści deklaracji znalazł się dokładny opis jaką transakcję/kwotę zabezpiecza weksel oraz by zostały opisane cechy weksla. Za pomocą tej deklaracji/umowy kontrahent będzie mógł skutecznie przedstawić zarzuty w przypadku niezgodnego z zawartą deklaracją/umową uzupełnienia weksla.

Korzyścią stosowania weksla w obrocie jest z pewnością szybkość późniejszego egzekwowania należności w postępowaniu sądowym. Ponadto, weksel ma jeszcze jedno ważne zastosowanie, o którym warto wspomnieć, za jego pomocą możemy opłacić inne transakcje lub po prostu sprzedać.

Podsumowując, weksel jest bardzo dobrym sposobem zabezpieczania transakcji. Pamiętajmy o podstawowych warunkach dotyczących precyzyjnego wypełnienia zarówno samego weksla zważając na wszystkie jego elementy, jak i dokumentów niezbędnych do ochrony naszych praw na wypadek, gdyby druga strona chciała skorzystać z weksla bezprawnie.

Przeniesienie własności towaru/przewłaszczenie

Skutecznym sposobem zabezpieczenia transakcji handlowej może być przewłaszczenie. Istotą takiego zabezpieczenia jest przeniesienie przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy w tym przypadku towaru na wierzyciela, do czasu realizacji zapłaty. Przedmiot wciąż pozostaje w rękach dłużnika, co umożliwia mu korzystanie z niego. Takie rozwiązanie w postaci pozostawienia przedmiotu przewłaszczenia w posiadaniu dłużnika pozwala na dalsze wykorzystanie go do np. procesu produkcyjnego, a jednocześnie daje gwarancję spłaty zadłużenia przez dłużnika, co ma znaczenie zwłaszcza przy zabezpieczaniu zobowiązań o dużej wartości. Rzeczy przewłaszczone, często bowiem przynosi posiadaczowi przychody i pożytki, które mogą być zaliczone na poczet spłaty długu. Pozostawienie rzeczy będących przedmiotem przewłaszczenia w rękach dłużnika ma duże znaczenie zwłaszcza wtedy gdy służą mu one do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeniesienie własności towaru to skuteczny i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie transakcji. Coraz powszechniej stosowany ze względu na swoją prostotę i szybkość ustanawiania. Z uwagi na to, że do przewłaszczenia postanowienia powinny być zawarte na piśmie, można je precyzyjnie określić w umowie dotyczącej transakcji (z wyjątkiem przeniesienia własności nieruchomości, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego).

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.