fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne – prawa poszkodowanych

Pamiętaj, jeśli byłeś:

 • kierowcą lub pasażerem,
 • motocyklistą,
 • rowerzystą,
 • pieszym,

i przydarzyły Ci się jakiekolwiek wypadki komunikacyjne, masz prawo domagać się naprawienia doznanej szkody bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy. W przypadku, gdy sprawca nie miał polisy OC lub nie jest znany istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pamiętaj! Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • zwrot kosztów leczenia (wydatków związanych z dojazdami na wizyty lekarskie, zabiegi);
 • zwrot kosztów naprawy rzeczy zniszczonych/utraconych w wyniku wypadku lub wypłaty ich równowartości;
 • zwrotu kosztów za opiekę;
 • utracony dochód z każdej formy zatrudnienia czy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zwrotu kosztów przygotowania do innego zawodu w przypadku, gdy poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • renty;

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne przysługuje również osobom najbliższym w sytuacji, gdy wypadek komunikacyjny doprowadził do śmierci uczestnika takiego zdarzenia.

Mają oni prawo żądać:

 • stosownego odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
 • zwrotu kosztów pogrzebu;
 • renty alimentacyjnej;
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W praktyce towarzystwa ubezpieczeniowe wzbraniają przed wypłatą należnych pieniędzy lub też wypłacają kwoty symboliczne. Warto zatem skorzystać z naszej oferty.

W ramach naszej Kancelarii Prawnej oferujemy:

 • szybkie i sprawne zgłoszenie szkody
 • przeprowadzenie całości postępowania likwidacyjnego obejmującego etap przed sądowy i sądowy w zależności od rodzaju zawartej umowy

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.