fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Brak sprawcy

Brak sprawcy wypadku a odszkodowanie

Wypadki w których sprawca pozostaje niezidentyfikowany (tzw. brak sprawcy wypadku) wcale nie należą do rzadkości. Na szczęście dla poszkodowanych istnieje instytucja, która w takich sytuacjach pomoże im uzyskać odszkodowanie. Mowa o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który stworzony został między innymi po to, by pomagać poszkodowanym w wypadkach, w sytuacji gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, albo nie posiadał ważnej polisy OC.

Gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia

Jeżeli sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie, tylko wtedy gdy w kolizji, wypadku któryś z jego uczestników doznał jakichkolwiek obrażeń czy urazów zdrowotnych. Pamiętać należy, że jeżeli nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia, a w kolizji nikt nie odniósł obrażeń, wówczas UFG nie wypłaci odszkodowania, a szkodę będziemy zmuszeni pokryć z własnej kieszeni.

UFG wypłaci odszkodowanie za szkody:

  • na osobie (za utratę zdrowia oraz wszelkie koszty z tym związane)
  • materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Jednakże tutaj musi być spełniony warunek, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników powodujących uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia powyżej 14 dni.

W jaki sposób zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę zgłaszamy za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej sprzedającej obowiązkowe OC. Ubezpieczyciel nie może nam odmówić przyjęcia takiego zgłoszenia. Po jego otrzymaniu i wstępnej analizie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe przesyła komplet akt do UFG, jednocześnie informując o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Mam polisę AC czy dostanę również odszkodowanie z UFG?

Gdy posiadamy polisę AC, to zgodnie z przepisami powstała szkoda będzie zrekompensowana z tejże właśnie polisy przez odpowiedniego Ubezpieczyciela, natomiast utratę zniżek w opłacaniu składki czy też koszty wkładu własnego lub holowania pokryje UFG.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.