Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Prawo karne

Prawo karne – podstawowe zagadnienia

prawo karne rzeszów - skuteczny adwokat podkarpaciePrawo karne jest gałęzią prawa, związaną z szeroko pojętą odpowiedzialnością człowieka za czyny, które wedle porządku prawnego danego państwa są zakazane. Każde państwo odmienne sankcjonuje postępowanie człowieka, jednakże w taki sposób, aby w każdym z nich zagwarantowana była ochrona podstawowych praw i wolności człowieka – prawo do życia, zdrowia, wolności, wiary, poczucia bezpieczeństwa. Prawo karne jest pojęciem jednakże ogólnym, bowiem określenie to stosuje się zarówno do przestępstw, wykroczeń, przestępstw skarbowych.

Prawo karne w polskim porządku prawnym, regulowane jest przede wszystkim w:
– kodeksie karnym,
– kodeksie karnym skarbowym,
– kodeksie wykroczeń,
– kodeksie postępowania karnego,
– kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
– kodeks karny wykonawczy

A także wielu ustawach szczególnych (np. ustawa o świadku koronnym, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). Postępowanie karne ma na celu ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony, ustalenie osoby sprawcy czynu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej (wymierzenie stosownej kary).

Jego głównymi etapami są:
– postępowanie przygotowawcze – prowadzone odpowiednio przez policję, prokuratora czy chociażby izby celne/ urzędy skarbowe (przestępstwa skarbowe)
– postępowanie rozpoznawcze – postępowanie toczące się przed sądem, począwszy od wniesienia aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie aż do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia;
– postępowanie wykonawcze – postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, mające na celu wykonanie wymierzonej kary lub środka karnego.
Postępowania karne mogą toczyć się – w zależności od rodzaju przestępstwa – z urzędu, na wniosek osoby pokrzywdzonej, lub z oskarżenia prywatnego.
Również przepisy wskazują, kogo można pociągnąć do odpowiedzialności, jakie osoby, grupy osób/ zachowania – zwolnione są od sankcji karnej, jak surowa kara grozi za poszczególne przestępstwa.

Chcesz wiedzieć więcej? Polecamy:
Obrońca
Apelacja
Kasacja
Zażalenie
Wznowienie postępowania
Oskarżyciel prywatny
Oskarżyciel posiłkowy
Prywatny akt oskarżenia
Substydiarny akt oskarżenia
Reprezentacja w sprawach karnych

Potrzebna Ci pomoc z zakresu prawa karnego? Skontaktuj się z nami! Działamy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Stalowa Wola, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, Krosno, Jasło) jak również w województwie lubelskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.