fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

URLOPY MACIERZYŃSKIE

Urlop macierzyński a urlop rodzicielski

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu macierzyńskiego w 2015 roku wynosi:

  • 20 tygodni urlopu podstawowego (tj. z tytułu urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), z tym że pierwsze 14 tygodni może wykorzystać jedynie matka natomiast kolei kolejne 6 tygodni rodzice mogą podzielić między sobą
  • 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, który wykorzystać może zarówno matka, jak i ojciec dziecka – co w sumie daje 52 tygodnie.

Rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego/ rezygnacja z urlopu

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu. W sytuacji takiej po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania okresu ustalonego w kodeksie pracy.

Należy wskazać, że pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; W przypadku takim niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Matka zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku tego należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko, które to potwierdza termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika (wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę).

Wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim

Z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim rodzicowi (zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę, a także osobie opłacającej ubezpieczenie chorobowe, czyli przedsiębiorcy oraz zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenie, o ile od przychodu odprowadzane jest ubezpieczenie chorobowe) przysługuje wynagrodzenie:

  • przez pierwsze 26 tygodni urlopu rodzic otrzymuje 100% wynagrodzenia,
  • następnie a przez kolejne 26 tygodni rodzicielskiego 60%,
  • w sytuacji gdy rodzić od razu zadeklaruje chęć skorzystania z 52-tygodniowego urlopu, przez cały ten okres otrzymywać będzie 80% swojego wynagrodzenia.

Z kolei osoby, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński tj. np. rolnicy, studenci, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło będą miały prawo o nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł otrzymywanego co miesiąc przez pierwszy rok życia dziecka.

Dodatkowy urlop macierzyński 2015 r.
Ponadto w 2015 r. przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w następującym wymiarze:

  • do 6 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (łączny okres urlopu macierzyńskiego wraz z maksymalnym dodatkowym urlopem macierzyńskim wynosi 26 tygodni).
  • do 8 tygodni- w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński można wykorzystać tylko bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze lub w części albo nie skorzystać z niego wcale.

Urlop fakultatywny
Z kolei urlop rodzicielski (urlop fakultatywny) przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze i niezależnie od liczny urodzonych dzieci przy jednym porodzie lub dzieci przyjętych na wychowanie wynosi on 26 tygodni. Ten rodzaj urlopu udzielany jest jednorazowo lub maksymalnie w 3 częściach z tym, że każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wskazane części urlopu rodzicielskiego mają przypadać bezpośrednio jedna po drugiej i mogą korzystać z nich naprzemiennie zarówno matka jak i ojciec mama. Ten rodzaj urlopu rodzice mogą wykorzystać także jednocześnie ale w sytuacji takiej jego łączny wymiar dla obojga rodziców nie może przekroczyć 26 tygodni czyli jeżeli oboje rodzice podejmą decyzję, że w tym samym czasie będą przebywać na urlopie rodzicielskim to jego wymiar dla każdego z nich wynosił będzie po 13 tygodni.

Usługi z zakresu prawa pracy oferujemy na terenie całego województwa podkarpackiego jak również w województwie małopolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.