fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo spadkowe / Nabycie spadku

Spadek i nabycie spadku

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych zmarłego. Zgodnie z kodeksem cywilnym w skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również, prawa które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Jak podzielić spadek?

Nabycie spadku następuje z chwilą otwarcia spadku, a otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Tym samym nabycie spadku odbywa się niejako z mocy prawa, a spadek nabywają uprawnione do dziedziczenia osoby. O tym kto jest uprawniony do dziedziczenia decydują bądź to przepisy ustawy, bądź to testament. Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament dziedziczyć będą osoby w nim wskazane jako spadkodawcy. W przypadku braku testamentu, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dziedziczyć będą określone osoby, w pierwszej kolejności to dzieci i małżonek zmarłego. Aby uzyskać pełne prawo do majątku zmarłego należy oczywiście uzyskać potwierdzenie nabycia spadku, które możliwe jest w dwojaki sposób. Z jednej strony możemy skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do właściwego sądu cywilnego, który to sąd wyda postanowienie w tym przedmiocie. Można też się udać do notariusza, który wydaje odpowiednie poświadczenie dziedziczenia.

Mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdy z mocy ustawy lub na podstawie testamentu jesteśmy uprawnieni do dziedziczenia, ale oczywiście nie podejmujemy żadnych czynność z uwagi na fakt, że zmarły nie posiadał majątku. Takie sytuacje zdarzają się niejednokrotnie, sytuacja taka wydaje się wówczas dla naszego portfela zupełnie obojętna, co niestety może się okazać niezgodne z rzeczywistością, albowiem zmarły mógł pozostawić długi, które też dziedziczymy. W praktyce nabycie spadku wiązać się zatem może z poważnym uszczupleniem naszego majątku. Jak temu zaradzić? Przepisy prawa przewidują określony sposób, albowiem w terminie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o podstawie powołania do spadku, może ten spadek odrzucić. Aby odrzucić spadek należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed notariuszem lub w sądzie rejonowym.

Można również w powyższym terminie przyjąć spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, w takiej sytuacji odpowiadamy za długi spadkowe do czynnej wartości spadku. Zatem bez względu na to, czy zmarły była bardzo majętnym człowiekiem, czy też nie, warto się zainteresować postępowaniem spadkowym, bo niekiedy może być za późno i odziedziczymy spadek z długami.

Jeśli szukasz porad prawnych z zakresu prawa spadkowego – zachęcamy do kontaktu. Działamy w województwie podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.