fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Windykacja należności / Postępowanie egzekucyjne

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne ma na celu przymusowe ściągnięcie wierzytelności z majątku dłużnika. Organem, który zajmuję się egzekucją, jest właściwy Komornik działający przy Sądzie Rejonowym.
Podstawą wszczęcia egzekucji jest odpowiedni tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym będzie zawsze tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez Sąd (np. prawomocny wyrok, ugoda zawarta przed sądem).
Koszt wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności wynosi 50 zł. Posiadając odpowiedni tytuł wykonawczy możemy rozpocząć postępowanie egzekucyjne.

Kiedy następuje postępowanie egzekucyjne?

Rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego następuje w momencie złożenia przez wierzyciela wniosku do właściwego komornika o wszczęcie egzekucji. Wniosek powinien w szczególności zawierać zakres egzekucji i sposób jej przeprowadzenia, oraz dane niezbędne do zidentyfikowania adresu i majątku dłużnika. Obowiązkowym załącznikiem jest tytuł wykonawczy.

Środki przymusu

Prawo przewiduje zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, aby wierzyciel mógł skutecznie uzyskać należne mu świadczenie. Środki przymusu mogą być dwojakie: niektóre z nich mogą być skierowane bezpośrednio do majątku dłużnika (np. egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z wynagrodzenia za pracę), inne zaś zmierzać do spowodowania konkretnego zachowania się dłużnika (np. odebranie rzeczy dłużnikowi zobowiązanemu do jej wydania).
Wniosek o wszczęcie egzekucji nie podlega opłacie, natomiast na wezwanie komornika, wierzyciel uiszcza zaliczkę na wydatki związane z prowadzeniem postępowania (w przypadku zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika, należy uiścić opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Przeczytaj także:

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.