fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Zmiana siedziby spółki a zmiana adresu spółki

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że adres i siedziba spółki w prawie nie są tożsame, a ich zmiana wymaga podjęcia odpowiednich działań.

Siedziba spółki to miasto, w którym znajduje się organ zarządzający spółką. Z kolei adres spółki to konkretna ulica i numer lokalu, czy budynku, w którym mieści się spółka. I chociaż dla wielu, te dwa pojęcia mogą wydawać się zbliżone, z punktu widzenia prawego ich rozróżnienie ma istotne znaczenie, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze zmianą siedziby spółki.

Zmiana adresu spółki

Zmiana adresu spółki wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji w formie uchwały przez zarząd. Decyzja ta musi być sporządzona w formie protokołu, zawierającego tytuł, numer i datę podjęcia uchwały, a także informację, kto podjął uchwałę. Oczywiście nie można zapomnieć o podaniu nowego i starego adresu spółki.

W przypadku zmiany siedziby spółki, sytuacja jest nieco bardziej złożona. Siedziba spółki jest wskazana w umowie spółki, a zatem jej zmiana pociąga za sobą zmiany w umowie. Z kolei umowę spółki można zmienić na walnym zgromadzeniu wspólników – zmiana ta musi być ujęta w formie aktu notarialnego.

Wraz ze zmianą umowy spółki konieczna będzie jeszcze aktualizacja danych w KRS poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejestrowego.

W przypadku spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej konieczne będzie uzupełnienie formularza KRS-Z3, spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej – formularz KRS-Z1, a spółki komandytowo-akcyjnej – formularz Z2.

Poza samym wnioskiem o zmianę siedziby spółki należy jeszcze pamiętać o dołączeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie zmian w monitorze Sądowym i Gospodarczym.

zmiana siedziby spółki z o.o.