fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Wzrost odszkodowania za wypadki rolnicze

Kwota jednorazowego odszkodowania za wypadki rolnicze wypłacanego osobom, które są ubezpieczone w KRUS wzrosła z 470 do 550 zł. Ta podwyżka odszkodowania za wypadki rolnicze wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 sierpnia 2011 roku i dotyczy rozporządzenia w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej i zasiłku chorobowego (Dz. U. nr 175, poz. 1043). Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 09.09.2011 r.

Nowe stawki za uszczerbek na zdrowiu

Nowa stawka odszkodowania za wypadki rolnicze będzie nie tylko podstawa do wypłacenia rekompensaty jednorazowej z tytułu wypadku w rolnictwie, ale również posłuży do ustalenia wysokości odszkodowania za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – za stały uszczerbek na zdrowiu uznawane jest naruszenie sprawności organizmu, powodujące upośledzenie jego czynności, nierokujące poprawy.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie nie zostanie wypłacone przez KRUS jeśli poszkodowany dokonał wypadku umyślnie, był pijany lub nieszczęśliwe zdarzenie nastąpiło na skutek rażącego niedbalstwa.

W przeciwieństwie do odszkodowania za wypadki rolnicze, nie zmieni się kwota zasiłku chorobowego jaki jest wypłacany za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy, która trwa nieprzerwanie przez 30 dni. Kwota takiego zasiłku chorobowego to 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy.

Przeczytaj również: