fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Wynagrodzenie za służebność przesyłu – zmiany w opodatkowaniu

W maju 2014 r. Minister  Finansów zmienił stanowisko w sprawie opodatkowania wynagrodzenia za  ustanowienie służebności przesyłu na gruntach o charakterze nieruchomości rolnych.

Pierwotnie, wynagrodzenie za służebność przesyłu, nie było objęte zwolnieniem podatkowym, od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust. 1 pkt 120 ustawy PIT, co oznacza, że podlegało ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przy jednoczesnym zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT jako przychód z innych źródeł, o którym mowa art. 20 ust. 1 ustawy PIT.

wynagrodzenie za służebność przesyłu i za słupy energetyczneJednak z takim stanowiskiem Ministra Finansów nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, uznając w wyroku z listopada 2013 roku, że ustanowiona w 2008 r. służebność przesyłu, która polega na budowaniu urządzeń technicznych na nieruchomości  oraz ich użytkowaniu, jest kontynuowaniem służebności gruntowej, a ustawodawca nie miał intencji dokonywania zmian w systemie zwolnień podatkowych.

W związku z tym wyrokiem, Minister Finansów dokonał zmiany ogólnej interpretacji z 2013 roku, uznając, że wynagrodzenie za słupy  i służebność przesyłu wypłacana posiadaczom gruntów rolnych, na podstawie wyroków sądowych oraz umów jest wolna od podatku dochodowego.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku za służebność przesyłu?

Obecnie wynagrodzenie za służebność przesyłu, a w zasadzie jego zwolnienie z podatku dotyczy tylko gruntów rolnych.  W lipcu 2014 roku Senat przyjął poprawki do ustawy o zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, która weszła w życie w 1 styczniu 2015 roku.

Ustawa ta nadaje przepisom prawnym odnoszącym się do wynagrodzenia za służebność przesyłu moc wsteczną obowiązująca od stycznia 2014 roku, co pozwoli na korektę zeznań podatkowych w kwestii wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Zmiany te idą w bardzo dobrym kierunku. Możliwość zwolnienia od podatku wynagrodzenia za służebność przesyłu, pozwoli na znacznie łatwiejsze dochodzenie należności na drodze postępowania polubownego, zarówno dla przedsiębiorstw przesyłowych jak i dla właścicieli gruntów.

Przeczytaj również: