fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów, która zobowiązuje gminy do zapewniania pomieszczeń tymczasowych dla osób, które po eksmisji nie mają prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.

Za głosowało 264 posłów, przeciw – 1, wstrzymało się – 138 posłów.

Nowela ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. i wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia oraz rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia.

Chodzi o sytuacje, w których gminy powinny wskazywać tymczasowe pomieszczenia osobom, w stosunku do których orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego (chodzi o ochronę przed bezdomnością osób eksmitowanych).

źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/543542,wieksze_prawa_dla_eksmitowanych_gmina_bedzie_musiala_zapewnic_lokal_zastepczy.html

Rzeszów, Kraków, Nowy Sącz, Krosno, Jasło, Gorlice, Sanok, Ustrzyki, Solina, Warszawa, Radom