fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Upadłość konsumencka – czym jest i kto może ją ogłosić?

15 grudnia&12b02p;2021Obsługa prawna firm

Upadłość konsumencka – o tym terminie zapewne słyszało wielu z nas, choć w zdecydowanej większości nie mieliśmy z nim nic wspólnego. Jest to specjalna procedura sądowa, która pozwala na oddłużenie osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań i są osobami fizycznymi, nie posiadającymi działalności gospodarczej. Wobec kogo zatem możemy ogłosić taką upadłość i jak należy to zrobić?

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że 24 marca 2020 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zasad ogłaszania upadłości konsumenckiej oraz całej procedury z nią związanej. Na korzyść konsumenta, zostały one znacznie uproszczone, a co za tym idzie znacznie zwiększyła się również liczba wniosków o upadłość konsumencką. Czym zatem w praktyce ona jest i wobec kogo możemy ją ogłosić?

Czym jest i na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to przede wszystkim postępowanie sądowe, które umożliwia oddłużenie, polegające na zaspokojeniu wierzycieli, a także umorzeniu części lub całości długu. Warto przy tym pamiętać, że tyczy się ono wyłącznie osób prywatnych, które nie prowadzą działalności. Jeśli więc należymy do grona przedsiębiorców, to niestety z takiej możliwości skorzystać nie możemy.

Upadłość umożliwia dłużnikom, czyli osobom, które są niewypłacalne od co najmniej trzech miesięcy złożenie upadłości, czego skutkiem ma być oddłużenie. Do tej pory sądy oddalały wnioski o upadłość od osób, które doprowadziły do takiego stanu na skutek zadłużenia w sposób umyślny lub za sprawą niedbalstwa. Obecnie, według najnowszych przepisów, takie wnioski również będą analizowane przez sąd. Kiedy zatem możemy złożyć taki wniosek? Zasada jest jedna – wówczas gdy nasze miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by pokryć wszystkie wydatki związane z utrzymaniem oraz spłatą długów.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, by ogłosić upadłość konsumencką jest przede wszystkim złożenie i opłacenie wniosku (aktualnie jest to koszt 30 zł) do sądu właściwego dla naszego stałego miejsca pobytu. Oczywiście przez cały proces możemy przechodzić samodzielnie, ale znacznie bezpieczniej i pewniej jest poproszenie o to doświadczonej kancelarii prawnej, takiej jak mentorgroup.pl, która zadba o każdy szczegół i dopilnuje, by proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej przebiegał prawidłowo. Ważnym aspektem jest również fakt, że posiedzenie sądowe odbywa się w sposób niejawny, czyli bez naszego udział  – dlatego też tak bardzo ważne jest dokładne i szczegółowe przygotowanie potrzebnych dokumentów, a także ich uargumentowanie.

Co jeśli sąd ogłosi upadłość konsumencką?

To oczywiście bardzo dobra wiadomość oraz rozpoczęcie kolejnego etapu całej procedury, czyli postępowania upadłościowego właściwego. W nim udział bierze już syndyk, który ustala masę upadłościową, a następnie spienięża ją oraz przekazuje środki na spłatę roszczeń wierzycieli.

Jak długo trwa proces o upadłość konsumencką?

Prawo nie definiuje ani minimalnego, ani też maksymalnego czasu, jaki ma sąd na wydanie orzeczenia o ogłoszeniu upadłości. Z doświadczenia możemy jednak przyznać, że najczęściej całość trwa od kilku do kilkunastu tygodni, od momentu złożenia wniosku przez dłużnika lub jego pełnomocnika.