fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Rozwód z adwokatem czy bez?

31 maja&5b48p;2019Rozwód

Rozwód z adwokatem, czy bez? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, warto podczas rozwodu wziąć adwokata? A może lepiej samemu poprowadzić swoją sprawę rozwodową? W tym artykule dowiesz się, czy wziąć wybrać opcję – Rozwód z adwokatem, czy bez adwokata.

Rozwód z adwokatem w telegraficznym skrócie.

  1. Czy potrzebuję adwokata, czy lepiej samemu załatwić sprawę?
  2. Zakres czynności przy samodzielnym wystąpieniu
  3. Jakie czynności trzeba wykonać podczas sprawy rozwodowej?
  4. Szybkość postępowania o rozwód jest kluczowym punktem wyjścia
  5. Czy musisz być w sądzie za każdym razem posiadając pełnomocnika?
  6. Rozwód z adwokatem czy bez? – Aspekt ciężaru psychicznego
  7. Rozwód z adwokatem, czy bez? – słuszność orzeczenia Sądu i jakie są szanse na odwołanie!
  8. Rozwód z adwokatem, czy bez adwokata? – Podsumowanie

Rozwód z adwokatem – Czy potrzebuję adwokata, czy lepiej samemu załatwić sprawę?

Po podjęciu decyzji o skierowaniu sprawy do sądu, to chyba jedno z pierwszych pytań, które przychodzi do głowy. Wątpliwości to rzecz naturalna, dlatego zastanawiając się czy w sprawie o rozwód będzie Ci potrzebny adwokat? Musisz sobie zadać pytanie czy zastosować rozwód z adwokatem, czy bez adwokata. Czy może lepiej spróbować „załatwić” całą sprawę samodzielnie? Jest pytaniem naturalnym! Decyzja należy zawsze do Ciebie. Kolejne pytanie od strony prawnej brzmi, czy możesz wziąć rozwód bez adwokata? Odpowiedź jest prosta – tak. Możesz występować w sądzie bez profesjonalnego (zawodowego) pełnomocnika jakim jest adwokat. Jednak trzeba zawsze podejść rozsądnie do sprawy i przeanalizować swoje możliwości, ponieważ jak mówi stare przysłowie „człowiek uczy się na błędach ”, i choć jest to niewątpliwie najmniej przyjemny sposób zdobywania wiedzy, to równocześnie bardzo skuteczny. Dlatego przy sprawie rozwodowej na owe błędy nie można sobie pozwolić, ponieważ ewentualne skutki jakie mogą wywołać będą nieodwracalne i nie uda się ich zniwelować, a wiedza w ten sposób zdobyta nie wiele w przyszłości nam się przyda.

Pozytywne strony skorzystania z pomocy adwokata przy procesie rozwodowym

W tym artykule przedstawię Wam pozytywne strony skorzystania z pomocy adwokata przy procesie rozwodowym, aby się w porę ustrzec przed negatywnymi konsekwencjami „załatwienia” sprawy w sposób samodzielny! Pamiętaj, że adwokat lub radca prawny niezależnie od tego, który specjalista poprowadzi Twoją sprawę, będzie miał merytoryczną wiedzę i doświadczenie. Doskonale wiemy, że sprawy rozwodowe nie należą do łatwych i towarzyszą im duże emocje. Skorzystanie z pomocy prawnika to właściwe rozwiązanie. Gdy specjaliści zajmą się formalnościami, Ty możesz skoncentrować się na uporządkowaniu i ułożeniu swojego życia prywatnego i zastanowić się co dalej.

Rozwód z adwokatem czy bez

Zakres czynności przy samodzielnym wystąpieniu

Skupię się teraz na zakresie czynności przy samodzielnym występowaniu jako strona w sprawie o rozwód, abyś miał świadomość ile rzeczy jest do zrobienia. Kiedy zdecydujesz się już na ten krok „samodzielności” musisz pamiętać aby stosować się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej. Twoje pisma procesowe i wnioski, a także wypowiedzi do sądu i pytania zadawane świadkom muszą często spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata.

Jakie czynności trzeba wykonać podczas sprawy rozwodowej?

 • Pierwszy krok to przygotowanie poprawnego pod względem formalnym pozwu o rozwód, albo odpowiedzi na pozew o rozwód (na sporządzenie odpowiedzi na pozew o rozwód masz 14 dni i termin liczony jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew o rozwód. Pamiętać należy, iż nie chodzi tutaj o dzień w którym otrzymaliśmy awizo, a o dzień w którym faktycznie odebraliśmy list!);
 • Drugi krok to musisz przygotować odpowiednie załączniki, a także złożyć wymagane prawem odpisy pism i załączników do przygotowanych pism procesowych;
 • Następnie należy przygotować wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów lub kontaktów z dziećmi, odpowiedź na taki wniosek, a także zażalenie do sądu apelacyjnego;
 • Kolejny krok to uczestnictwo w rozprawie przed sądem, na której powinieneś ustnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz ustosunkować się do twierdzeń i żądań przeciwnika;
 • W tym miejscu należałoby zapoznać się z orzeczeniami Sądu Okręgowego ,które zapadały w sprawach o rozwód oraz poszukać przypadków podobnych do Twojej sprawy aby mieć podgląd sytuacji;
 • Następnie należy prawidłowo sformułować żądanie w przedmiocie sposobu rozwiązania małżeństwa, czyli wysokości należnych alimentów i sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz uzasadnić żądanie (np. dowody co do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do zapłaty alimentów i uzasadnionych potrzeb uprawnionego);
 • Pamiętaj aby przestrzegać terminów określonych przez sąd i odpowiadać na wszelkie pisma sądowe, w tym dotyczące braków formalnych pism procesowych;
 • Możesz być poproszony na żądanie sądu o przedstawienie odpowiednich dokumentów jak np. akty z urzędu stanu cywilnego, deklaracje podatkowe, projekt porozumienia wychowawczego, wyciągi z rachunków bankowych itp;
 • Dobrze jest przygotować i posegregować kserokopie wszystkich pism i dowodów złożonych do sądu,
 • Warto precyzyjnie określić dokumenty, w których posiadaniu jest Twój małżonek, a ich przedstawienie w sądzie będzie miało znaczący wpływ na wynik sprawy;
 • Określić tezy dowodowe, które chciałbyś wykazać powołując dowód z przesłuchania świadków oraz przesłuchać ich przed sądem.

Niezależnie od tego czy jesteś pozwany, czy sam występujesz z pozwem o rozwód jest kilka rzeczy do zrobienia i okazuje się, że nie jest to do końca łatwe! Dlatego chciałabym pokazać jakie są pozytywne strony skorzystania z pomocy adwokata przy procesie rozwodowym.

Szybkość postępowania o rozwód jest kluczowym punktem wyjścia

Każda osoba zakładając sprawę o rozwód, chciałaby ją zakończyć jak& najszybciej. To właśnie szybkość postępowania o rozwód jest kluczowym punktem wyjścia, który musi nastąpić i pozwoli zamknąć „stary” etap w życiu. Największą korzyścią na tym etapie jest .złożenie pozwu o rozwód przez adwokata, a pozew nie będzie dotknięty żądnymi brakami formalnymi i dzięki temu Sąd nie będzie wzywał strony do uzupełnienia braków. Pisząc pozew samodzielnie musisz się liczyć z tym , że takie wezwania bardzo często zdarzają się (np. nie umieszcza informacji czy strony podjęły próbę pozasądowego rozwiązania sporu, która to informacja jest koniecznym wymogiem formalnym pozwu) a co za tym idzie może przedłużyć sprawę o kilka tygodni.

Rozwód z adwokatem? – Czy musisz być w sądzie za każdym razem posiadając pełnomocnika?

Jeżeli już zdecydujesz się na pełnomocnika Twoja obecność w Sądzie prawdopodobnie nie będzie wymagana za każdym razem. Obowiązkowo musisz wstawić się w celu osobistego przesłuchania jako strony ale pamiętaj, że udział strony w sprawie rozwodowej może okazać się przydatny, pomimo ponownego spotykania się z małżonkiem! Dlatego aby uniknąć tej sytuacji w przeważającym zakresie warto powierzyć sprawę adwokatowi, który wyręczyć Cię stawiając się na rozprawach w Twoim imieniu, przesłuchując świadków, składając wnioski itd. Warto podkreślić profesjonalizm pełnomocnika, który będzie kluczowy w sprawie o rozwód przy choćby daleko idących konsekwencjach. Myślę tutaj o obciążenie obowiązkiem alimentacyjnym czasami na całe życie. Dlatego do procesu trzeba podejść profesjonalnie i na pewno nie można go lekceważyć. Taka ochronę prawną zapewni nam adwokat, który na co dzień zajmuje się tego typu sprawami i będzie czuwał nad Twoim interesem.

Równowaga sił

Warto podkreślić, że jeżeli druga strona skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) to dla zapewnienia „równowagi sił” należy również taka pomoc prawna sobie zapewnić! Biorąc pod uwagę, że procesy sądowe stają się coraz bardziej sformalizowane i niekiedy mówiąc wprost: można przegrać sprawę, mając rację! warto zaangażować adwokata, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Pełnomocnik dopilnuje, aby wszystkie wnioski zostały złożone we właściwej formie i we właściwym czasie oraz wie dokładnie jakie instrumenty procesowe można wykorzystać, aby jak najlepiej zabezpieczyć Twoje potrzeby. Również może wykazać Twoją sytuację finansową i majątkową, a także zadbać o to, aby np. alimenty były płacone już w trakcie procesu.

Rozwód z adwokatem czy bez? – Aspekt ciężaru psychicznego

Należy również podkreślić aspekt ciężaru psychicznego jaki będzie Ci towarzyszył podczas rozprawy. Nie da się ukryć, że rozwód to dotkliwe zdarzenie, które w ciągu życia może doświadczyć człowiek i to nie podlega wątpliwości. Rozwód niesie ze sobą spory ciężar emocji i potęguje stres. Pomimo tych negatywnych emocji trzeba będzie zachować spokój i utrzymać poziom stresu pod kontrolą i obronić swoje twierdzenia. Dlatego w takiej sytuacji warto mieć przy sobie kogoś, kto udzieli Ci potrzebnego wsparcia i nie tylko natury prawnej, ale też psychicznego i zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Taką osobą bez wątpienia jest Twój pełnomocnik!, więc warto wykazać się szczerością wobec niego, ponieważ jest to podstawą dobrej współpracy i pozytywnego finału sprawy. Dlatego należy mówić wszystko co może mieć znaczenie w sprawie, wtedy adwokat będzie miał możliwość stworzenia skutecznej linii obrony, gdy dysponuje pełną wiedzą na temat małżeństwa. Jakiekolwiek pomijanie pewnych okoliczności czy „wybielanie się” w oczach osoby, która ma nas reprezentować jest bezcelowe, ponieważ druga strona zaskoczy nas tymi drażliwymi kwestiami podczas postępowania, a pełnomocnik nie mający o nich wiedzy nie będzie mógł z nimi skutecznie polemizować. Również takie spotkania pozwolą pozbyć się emocji, aby nie ujawniać ich w nadmiarze na sali rozpraw. Pamiętaj, że adwokata rolą nie jest to, aby Ciebie oceniać, lecz Tobie pomóc. Po dokonaniu wszystkich czynności potrzebnych podczas rozprawy rozwodowej, (jak juz wspomniałam wyżej) pełnomocnik pomoże Ci przesłuchać świadków, przygotuję do nich pytania i będzie wiedział jak je zadać, aby zwiększyć szansę na osiągniecie pozytywnego rezultatu.

Rozwód z adwokatem, czy bez? – słuszność orzeczenia Sądu i jakie są szanse na odwołanie!

Pomoże Ci się przygotować do przesłuchania tak aby nie dać się zaskoczyć oraz gdy zapadnie wyrok, będzie mógł realnie ocenić słuszność orzeczenia Sądu i jakie są szanse na odwołanie! Chcę podkreślić, że w przypadku wniesienia bezskutecznej apelacji poniesiesz koszty procesu w II instancji. Dlatego potrzebna jest tutaj obiektywna i sprawiedliwa ocena sytuacji pełnomocnika, która nie narazi Cię na koszty lecz uświadomi fakty.

Rozwód z adwokatem, czy bez adwokata? – Podsumowanie 

Podsumowując adwokata nie potrzebujesz do sprawy o rozwód, jeżeli jesteś dobrze zorganizowany i potrafisz zapanować nad porządkiem w ilości dokumentacji dotyczącej sprawy rozwodowej, potrafisz napisać pismo urzędowe i nie masz problemów ze zrozumieniem języka urzędowego oraz jesteś w stanie zrozumieć przepisy prawne. Również, jeżeli nie sprawia Ci trudności uzyskanie dokumentacji z odpowiednich urzędów oraz nie masz problemu w zakresie wystąpień publicznych co za tym idzie bez problemu nawiązujesz kontakt z ludźmi i jesteś w stanie bronić swoich racji ( i tu będzie potrzebne doświadczenie w zakresie negocjacji) możesz spróbować swoich sił! pamiętając o tym, że stres podczas rozprawy ma Ci pomóc się zmobilizować, wyostrzy umysł i dodać motywacji! Jeżeli posiadasz te cechy charakteru i doświadczenie to warto spróbować tej „samodzielności”! Jednak kiedy masz świadomość ,że wszystko Cię przerasta i nie potrafisz trafnie ocenić swojej sytuacji oraz masz wrażenie, że nie rozumiesz w pełni języka urzędowego. Jeżeli przypuszczasz, że Twój małżonek w trakcie postępowania może uciekać się do, manipulacji, zeznawania nieprawdy, utrudniania Ci kontakty z dzieckiem, unikał płacenia alimentów podczas postępowania rozwodowego oraz preparował dowody, to nie podejmuj decyzji „samodzielnego” prowadzenia sprawy!. Ewentualne skutki będą nieodwracalne i będą rzutować na resztę Twojego życia.

Przeanalizuj moją argumentację i zadaj sobie pytanie: rozwód z adwokatem czy bez? Pamiętaj aby dobrze się zastanowić nad wszystkimi za i przeciw, a kluczem do tej odpowiedzi będzie Twoja szczerość względem samego siebie.

Autor

Karolina Sobolewska – Prawnik