fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowania dla rolników za zniszczone gospodarstwa

Huragany i nawałnice, które nawiedziły niektóre rejony Polski, zniszczyły wiele upraw, sprzętu rolniczego, a także budynków służących do produkcji rolnej. Rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do 29 sierpnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Przeznaczone jest ono na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych zniszczonego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przez co najmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny i uderzenie pioruna.

Na jedno gospodarstwo można otrzymać wsparcie do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł. Pomoc przysługuje w formie refundacji części kosztów poniesionych na odtwarzanie produkcji (tzw. kosztów kwalifikowanych). Przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowalnych. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (więcej informacji na ten temat na stronie internetowej ARiMR).

Ponadto rolnicy, którzy ponieśli takie straty, mogą zwrócić się do ARiMR o przyznanie pomocy z działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych? Mogą także starać się o przyznanie preferencyjnie oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.

Do oprocentowania takiego kredytu dopłaca ARiMR. Jest on dużo korzystniejszy dla poszkodowanych niż dostępne kredyty komercyjne. Kredytobiorca płaci bowiem oprocentowanie w wysokości jedynie 0,1 proc. w skali roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego ryzyka, takiego jak: susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zobacz także: