fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie dla pasażera wypadku komunikacyjnego

 

odszkodowanie dla pasażera wypadku

Uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym jako pasażer? Czy wiesz, że również możesz ubiegać się o odszkodowania powypadkowe, nawet jeśli jesteś spokrewniony ze sprawcą wypadku?

Jeszcze do niedawna, towarzystwa i firmy ubezpieczeniowe nie chciały wypłacać odszkodowania powypadkowego pasażerom, którzy uczestniczyli w wypadku spowodowanym przez ich bliskich. Jednak Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnął te kwestię i umożliwił pasażerom spokrewnionym ze sprawcą wypadku ubieganie się o zadośćuczynienie, nawet jeśli są oni współwłaścicielami pojazdu.

Rodzaj odpowiedzialności sprawcy:

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego na zasadzie winy

Jest to rodzaj odpowiedzialności, w której sprawca zdarzenia działał niezgodnie z prawem np. kierował pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

Odpowiedzialność sprawcy wypadku komunikacyjnego na zasadzie ryzyka

W tym przypadku mamy do czynienia nie z celowym złamaniem prawa, ale z zaistnieniem zdarzenia, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu pasażera. W tym przypadku kierowca odpowiada za samo prowadzenie pojazdu, podjęte działania i związane z tym konsekwencje.

Te zasady są niezwykle istotne podczas dochodzenia odszkodowania dla pasażera wypadku. Dodatkowo jeszcze ważne jest, czy przewóz danej osoby odbywał się za opłatą czy nie. Jeśli bowiem pasażer zapłacił za dojazd w określone miejsce – przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu podczas płatnego przejazdu – kierowca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. W sytuacji kiedy przewóz osób był nieodpłatny, należy dowieść winy kierującego.

W razie wypadku komunikacyjnego, pasażer może zdecydować się na dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy wypadku, jeśli na skutek tego zdarzenia doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i poniósł koszty leczenia czy rehabilitacji. Ponadto przysługuje mu również dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, którego celem będzie zrekompensowanie cierpień psychicznych.

Oczywiście należy pamiętać, że prawo do odszkodowania komunikacyjnego ma pasażer zarówno spokrewniony jak i całkowicie niespokrewniony ze sprawcą wypadku.