fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Kodeks Pracy nie reguluje dokładnie problematyki związanej z materialną odpowiedzialnością pracodawcy wobec pracownika, biorąc pod uwagę tylko kilka aspektów wynikających z uregulowań dotyczących głównie odpowiedzialności

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy względem pracownika, regulowana przez Kodeks Pracy dotyczy przede wszystkim:

  • naruszania obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu,
  • wadliwego rozwiązania umowy o pracę,
  • stosowania mobbingu,
  • naruszenia obowiązku wydania pracownikowi świadectwa pracy,
  • dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, co skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika.

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wypadku przy pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu choroby lub wypadku przy pracy została uregulowana przede wszystkim na podstawie ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z art. 2371 § 1 Kodeksu pracy, pracownik, który uległ wypadkowi podczas pracy albo tez zachorował na chorobę zawodową uwzględnioną w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. dotyczącą chorób zawodowych.

W lutym 2016 r. Sąd Najwyższy orzekł, że odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wyłącza odpowiedzialność osobistą pracownika, nawet takiego, który posiada ubezpieczenie OC.

W tym konkretnym przypadku sprawa dotyczyła wypadku, który miał miejsce na placu budowy budynku mieszkalnego. Do wypadku doszło nieumyślnie, na skutek korzystania z niezabezpieczonej drogi wyjścia z budynku. Poszkodowany doznał bardzo ciężkich obrażeń, jest niedolny do pracy zarobkowej a dodatkowo wymaga ciągłego leczenia i rehabilitacji.

Podczas postępowania wykazano, że zarówno kierownik robót jak i kierownik budowy tolerowali odstępstwo od zasad bhp i przepisów, dopuszczając się licznych zaniedbań w tej kwestii.
Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, czy kierownik budowy i kierownik robót powinni odpowiadać za powstałą szkodę, zwłaszcza, że obydwaj posiadali obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Jednak w wyroku, który zapadł 25 lutego 2016 r. Sąd najwyższy przyjął, iż:

odszkodowanie od pracodawcy

Przepisy te, czyli wyłączenie odpowiedzialności pracownika, nie znajdą zastosowania w sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona przez pracownika umyślnie lub przy okazji wykonywania pracowniczych obowiązków.

Przeczytaj także:

 

 

adwokat rzeszów