fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie od dewelopera za ukryte wady

25 października&10b41p;2019Odszkodowanie

Jak uzyskać odszkodowanie od dewelopera za ukryte wady mieszkania?

Zakup mieszkania jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu większości ludzi. Każdy z nas chce być na swoim. Chce się uniezależnić od najbliższej rodziny czy bycia skazanym na ciągłe wynajmowanie mieszkania. Ale czy wiesz, że decydując się na zakup mieszkania masz możliwość dostać odszkodowanie od dewelopera za wady?
Przeczytaj ten wpis uważnie, by zakup mieszkania nie okazał się dla Ciebie bardzo kosztowny.

Kiedy po zakupie mieszkania lub domu okaże się, że ma ono wady – możemy dochodzić swoich praw u dewelopera, domagając się usunięcia tych wad lub odszkodowania. Odszkodowanie od dewelopera oraz skuteczne dochodzenie odszkodowań za wady mieszkania, budynku.

Jeśli w zakupionej nieruchomości ujawniły się wady, mamy prawo domagać się ich usunięcia, a jeśli tak się nie stanie – żądać obniżenia ceny za nieruchomość lub odstąpić od umowy.

Jaki jest okres przedawnienia by starać się o odszkodowanie od dewelopera?

Kwestią sporną przez długi czas pozostawał termin przedawnienia. Jednak w listopadzie 2013 r. (sygn. akt III CZP 72/13) SN orzekł, że:

  • termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dewelopera rozpoczyna bieg od dnia wystąpienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z tym zdarzeniem.

W praktyce oznacza to, że można domagać się odszkodowania od dewelopera za wady mieszkania nawet kilka czy kilkanaście miesięcy po zamieszkaniu. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie od dewelopera za wady mieszkania otrzymamy tylko w sytuacji, jeśli ponieśliśmy z tego tytułu szkodę. Jeśli wada nie generuje szkody – uzyskanie odszkodowania będzie raczej niemożliwe.

Powyższe informacje dotyczą jednak mieszkania kupowanego na rynku pierwotnym. W przypadku rynku wtórnego swoje roszczenia powinniśmy kierować do sprzedawcy.

Jakie są najczęstsze błędy dewelopera, które możesz wykorzystać by taniej kupić mieszkanie?

  1. Po pierwsze niewłaściwa powierzchnia mieszkania. Może być ona inna niż zadeklarowana przez dewelopera.
  2. Po drugie krzywe ściany. Wbrew pozorom bardzo częsty błąd dewelopera.
  3. Po trzecie zawilgocenie mieszkania
  4. Po czwarte krzywe podłogi
  5. Po piąte nieodpowiednia  stolarka okienna
  6. Po szóste nieprawidłowo wykonane instalacje sanitarne, elektryczne
  7. Po siódme  brak zainstalowanych/doprowadzonych mediów

Jaka jest wysokość odszkodowania z tytułu rękojmi i niewłaściwego wykonania umowy? Case Study naszego klienta.

Nasz klient zakupił od dewelopera mieszkanie. Po wydaniu mu mieszkania stwierdził istnienie w nim wad i usterek w postaci niewyregulowanych okien. W trakcie użytkowania ujawnił się cały szereg innych wad istotnych utrudniających i w części uniemożliwiających korzystanie z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klient wielokrotnie zgłaszał usterki, których deweloper nigdy nie usunął. Swoje roszczenie w sądzie, klient wywodził z uprawnień z tytułu rękojmi i niewłaściwego wykonania umowy (obniżenie ceny lokalu o 80.000 zł oraz odszkodowanie za podwyższone rachunki za energię cieplną oraz wydatki związane z wyprowadzeniem się z lokalu na czas remontu mającego na celu usunięcie jego istotnych wad).

W trakcie postępowania biegły sądowy ustalił, że budynek został wykonany niezgodnie z projektem, w tym: zamontowano niewłaściwą stolarkę okienną, wadliwie ocieplono ściany od wewnątrz, niedokładnie wykonano ocieplenie stropu, zastosowano 2 warstwy wełny o grubości 20 cm, choć projekt przewidywał 1 warstwę grubości 10 cm, nie wykonano poprawnie pomostów komunikacyjnych na poddaszu nieużytkowym, podczas chodzenia po stropie wełna jest ugniatana i traci swoją izolacyjność termiczną.

Jako wady lokalu wymienił: przemarzanie ścian (mostki termiczne), wadliwą stolarkę okienną, wadliwie ocieplony strop nad ostatnią kondygnacją, brak ocieplenia połaci dachowych, trudność w uzyskaniu normatywnej temperatury wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych (21-24 ºC) – tzw. komfortu klimatycznego pomieszczeń.

Na tej podstawie, Sąd zasądził na rzecz klienta kwotę 79 tys złotych, jako koszty naprawy (zgodnie z wyceną biegłego sądowego), a zatem klient odzyskał prawie 20% kwoty, którą zapłacił za mieszkanie, a którego wartość na umowie opiewała prawie na 410.000 zł. Dodatkowo Sąd zasądził prawie 4.000 zł, jako koszt ogrzewania mieszkania i najmu dodatkowego lokum przez prawie 1.5 miesiąca.