fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Jak odwołać się od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela?

Coraz częściej zdarzają się przypadki, w których ubezpieczyciele rażąco zaniżają przyznane odszkodowanie powypadkowe. Co w takiej sytuacji robić? Czy od razu należy szukać sprawiedliwości na drodze sądowej? Niekonieczne – istnieje bowiem kilka możliwości polubownego dochodzenia odszkodowania.

Odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z przyznanego nam odszkodowania lub wg nas szkoda została wyceniona rażąco nisko, w pierwszej kolejności powinniśmy napisać odwołanie od decyzji. Musimy w nim jednak uzasadnić, dlaczego – naszym zdaniem – kwota przyznanego odszkodowania jest zaniżona, najlepiej opierając się na odpowiedniej dokumentacji.

Najlepiej aby odwołanie miało formę pisemną i zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób będziemy mieli pewność, że dotarło ono do ubezpieczyciela. Po otrzymaniu odwołania, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało teoretycznie 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Należy jednak pamiętać, że termin ten jest nieuregulowany prawnie, a jedynie przyjęty w Zasadach Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych.

Skarga do Rzecznika Ubezpieczonych

Jeśli nasze odwołanie do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, możemy dochodzić swoich praw u Rzecznika Ubezpieczonych – czyli instytucji powołanej, właśnie po to by pomagać nam w walce z nieuczciwymi firmami ubezpieczeniowymi. Zadaniem Rzecznika jest interweniowanie w takich przypadkach, jednak nie może on nakazać zmiany decyzji ubezpieczyciela, a jedynie prosić o uznanie roszczeń klienta.

Nawet jeśli działania Rzecznika nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, jego opinia może być pomocą w dalszym dochodzeniu swoich praw. Skargi do Rzecznika możemy wnosić także w sytuacji, kiedy nasze odwołanie nie zostało rozpatrzone i nie dostaliśmy żadnej informacji zwrotnej od firmy ubezpieczeniowej.

Sąd Polubowny

Jeśli i skarga u Rzecznika nic nie da, można odwołać się do polubownego sądu działającego przy Rzeczniku Praw Ubezpieczeniowych lub przy Komisji Nadzoru Finansowego. W obydwu przypadkach należy sporządzić odpowiedni wniosek, zgodnie z wytycznymi RPU lub KNF. Niestety, na postępowanie przed sądem polubownym muszą zgodzić się obydwie strony – czyli zakład ubezpieczeniowy, który najczęściej takiej zgody nie wyraża.

Dochodzenie odszkodowania w sądzie

Jeśli wyczerpiemy wszystkie możliwości polubownego dochodzenia odszkodowania, pozostaje nam jedynie droga sądowa. W takiej sytuacji pomoc prawnika będzie niezbędna, aby wygrać.

Decydując się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą Mentor Group – mają Państwo gwarancję usług na najwyższym poziomie. Co istotne – udzielamy darmowych porad z zakresu dochodzenia odszkodowania. Jeśli więc pojawił problem z uzyskaniem należnych świadczeń – zapraszamy do kontaktu telefonicznego i umówienia się na wizytę w siedzibie naszej kancelarii w Rzeszowie.

 odwołanie od decyzji o ubezpieczeniu powypadkowym