fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OC kierowcy pokryje karę za wypadek komunikacyjny

Osoba, która spowodowała wypadek komunikacyjny i w procesie karnym nakazano jej naprawienie szkody, może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego świadczenia z polisy OC.

Anna W., która spowodowała wypadek samochodowy i wyrokiem karnym została skazana na rok i cztery miesiące pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na cztery lata oraz zapłatę 35 tys. zł na rzecz poszkodowanego jako naprawienie szkody. Z kwoty tej zapłaciła 10 tys. zł.

W dacie wypadku była ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych ?TUZ?, wobec tego domagała się od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconej kwoty. Ponieważ Towarzystwo odmówiło, skierowała sprawę do sądu.

Obowiązki ubezpieczyciela

Sąd I instancji oddalił powództwo, stwierdzając, że nałożony na powódkę w procesie karnym obowiązek naprawienia szkody jako jeden ze środków karnych pełni funkcję penalną. Tymczasem art. 822 par. 1 kodeksu cywilnego, mówiący, jakie obowiązki dla ubezpieczyciela wynikają z umowy OC nie można wykładać tak, by umowa miała w każdym wypadku chronić również sprawcę szkody przed obowiązkiem jej naprawienia poprzez przyznanie mu roszczenia regresowego. Anna W. odwołała się, a w odpowiedzi pozwany ubezpieczyciel podniósł, że odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń ma charakter czysto cywilny i dlatego nie ma podstaw do nałożenia na niego obowiązku wykonania ciążących na ubezpieczonym sprawcy środków karnych.

W trakcie rozpatrywania apelacji sąd uznał, że w sprawie wystąpił problem prawny i zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem, czy sprawca wypadku komunikacyjnego, na którego w procesie karnym nałożono obowiązek naprawienia szkody na podstawie art. 46 par. 1 kodeksu karnego wb zw. z art. 39 pkt 5 k.k. może domagać się od ubezpieczyciela, z którym łączy go umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwrotu zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego świadczenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

To również może cię zainteresować: