fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl
naruszenie dóbr osobistych w pracy

Pomoc prawna

Każdy pracodawca ma obowiązek szanować godność oraz inne dobra osobiste osób, które zatrudnia. Do przykładowych dóbr osobistych wymienionych w artykule 23. Kodeksu Cywilnego zaliczane jest: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia a także wizerunek, pseudonim, nazwisko, nietykalność mieszkania, czy tajemnica korespondencji.

Art. 11 ustawy z 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy mówi, że Pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika”. A zatem obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie zatrudnionej osoby, jej wartości, niedopuszczalne jest wydawanie krzywdzących opinii, szykanowanie i traktowanie przedmiotowe.

Pracownik, którego prawa zostały naruszone może wystąpić do sądu o ich ochronę i domagać się roszczeń majątkowych jak i niemajątkowych. Sąd może zobowiązać pracodawcę do naprawy szkody wynikłej z naruszenia dóbr osobistych, zapłaty zadośćuczynienia lub do wypłaty odszkodowania. Pracownik może również domagać się złożenia przez pracodawcę oświadczenia, w którym przeprosi on za zaistniałą sytuację.

Kancelaria Prawna Mentor Group prowadzi sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych. Skutecznie walczymy o prawa pracowników i wysokie odszkodowania. Zapraszamy do kontaktu!