fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Państwowa kompensata przysługuje pokrzywdzonym, którzy wskutek przestępstwa doznali obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia i nie uzyskali odszkodowania od sprawcy lub z innych źródeł. Wniosek o świadczenie należy złożyć do sądu rejonowego.
O państwową kompensatę w wysokości wynoszącej do 12 tys. zł mogą się ubiegać osoby fizyczne, które na skutek przestępstwa doznały naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 par. 1 lub art. 157 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny. Chodzi tutaj przede wszystkim o ofiary przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, takich jak rozboje, pobicia czy wypadki drogowe, których wynikiem jest ciężkie kalectwo lub średni uszczerbek na zdrowiu trwający powyżej 7 dni. Jeżeli pokrzywdzony zmarł na skutek przestępstwa, wniosek o kompensatę może złożyć osoba najbliższa.
 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2011-01-13

odszkodowanie za pobicie, zadośćuczynienie od Państwa, odszkodowania, Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl, Jarosław, Radom, Kielce