fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Jak odzyskać swoje pieniądze z polisolokat?

Likwidacja polisolokat – Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty), cechują się dużym stopniem niejasności i skomplikowania. Mimo sformułowania „ubezpieczenie” w tytule umowy, produkt ten okazuje się konstrukcją, w której składnik ubezpieczeniowy odgrywa rolę marginalną, a głównym celem ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest inwestowanie środków powierzanych przez konsumentów w instrumenty finansowe.

polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Problem w tym, że często umowa ubezpieczeniowa określa czas trwania polisy lokacyjnej na 10 lub więcej lat i nie każdy z klientów, z różnych powodów, mógł sobie pozwolić na jej wypełnienie. Tymczasem w przypadku zlikwidowania polisolokaty w pierwszych latach po podpisaniu umowy, ubezpieczyciel pobierał za to opłatę w wysokości nawet 100 procent wpłaconych środków.

Kto może ubiegać się o zwrot swoich pieniędzy z polisolokat?

Jeśli jesteś jedną z osób, która związała się umową ubezpieczenia na życie lub dożycie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, np. w Aegon, Axa, Skandia (Vienna Life), Generali, Open Life, PKO/Nordea to prawdopodobnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobrało całość lub część wpłaconego kapitału tytułem opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty dystrybucyjnej czy warunkowej. Jeśli nie rozwiązałeś jeszcze umowy, pomożemy Ci przejść przez ten etap.

Osoby, które mają możliwość wypowiedzenia umowy polisy, powinny w tym celu złożyć „wniosek o całkowitą lub częściową wypłatę świadczeń”. Po złożeniu takiego wniosku należy poczekać na korespondencję ze strony ubezpieczyciela, który musi dostarczyć rozliczenie umowy, czyli tak naprawdę wyliczenie zebranych składek i pobranych opłat. Nierzadko towarzystwa ubezpieczeniowe próbują odwlec wszczęcie odpowiedniej procedury i przeciągnąć ją do czasu, aż dojdzie do przedawnienia danego roszczenia.

Postanowienia przewidujące opłatę likwidacyjną mają charakter niedozwolony w rozumieniu art. 385 ze zn. 1 § 1 kodeksu cywilnego, tzn. że przy zawarciu umowy nie uzgodniono z konsumentem – w sposób indywidualny treści tego postanowienia, że zapis nie dotyczy głównych świadczeń stron oraz że prawa i obowiązki konsumenta zostały ukształtowane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. W wypadku polisolokat okres przedawnienia to 10 lat, więc jeśli zlikwidowałeś taką polisę 8-9 lat temu, ciągle możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty. Likwidacja polisolokaty.

Zwrot opłaty likwidacyjnej!

W celu uzyskania pomocy należy przygotować następujące dokumenty:

  • umowa ubezpieczenia potwierdzająca jej zawarcie z ubezpieczycielem,
  • rozliczenie polisy lub potwierdzenie realizacji wykupu polisy – dokument potwierdzający jej rozwiązanie oraz sumę składek i wysokość pobranych opłat.
  • ogólne warunki ubezpieczenia (pod warunkiem, że zostały Ci przekazane przez pośrednika/towarzystwo).

Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadamy dokumentu umowy polisy lub rozliczenia umowy polisy, należy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu ich uzyskania (możemy to zrobić w Twoim imieniu). Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek wydać owe dokumenty na wniosek klienta, jednak w praktyce bywa i tak, że dopiero interwencja profesjonalnego pełnomocnika zmusza przedsiębiorstwo do ich przekazania.

Pamiętaj, że z tytułu odzyskanej kwoty należą Ci się odsetki (obecnie 7% w skali roku). W niektórych przypadkach możliwe jest również całkowite unieważnienie umowy i odzyskanie składek, które zostały zapłacone w czasie trwania umowy. Jednakże, w każdym przypadku konieczna jest dokładna analiza sprawy, a w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdujących zastosowanie do spornej umowy.