fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Trwa sezon publikacji wyników finansowych ubezpieczycieli i reasekuratorów za pierwsze trzy miesiące tego roku. Większość firm raportuje, że na ich rezultaty znaczący wpływ miały dodatkowe koszty powstałe na skutek katastrof naturalnych.

Swiss Re szacuje, że jego straty katastroficzne w sektorze majątkowym w I kw. 2011 r. przekroczyły 2,3 mld dol, co przekłada się na 1,233 mld dol. straty operacyjnej. Przy kwietniowych odnowieniach polis reasekuracyjnych składka przypisana wzrosła o 5% r/r. Składka zarobiona netto wyniosła w I kw. 2011 r. 4882 mln dol. (w I kw. 2010 r. 4968 mln dol.). Przychody netto z inwestycji osiągnęły poziom 27 mln dol. (1358 mln dol. w I kw. 2010 r.). Strata netto grupy wyniosła 665 mln dol. Wskaźnik łączony w sektorze majątkowym pogorszył się do 163,7%, w porównaniu z 109,4% przed rokiem.

W biuletynie podsumowującym wyniki Swiss Re podkreślono, że ?po historycznie wielkich stratach spowodowanych katastrofami naturalnymi nastąpiły wzrosty cen i zwiększenie popytu na rynku majątkowym?. Wyrażono także przekonanie, że ?kombinacja ostatnich katastrof naturalnych, bardzo niskich stóp procentowych i lat spadku cen prawdopodobnie przyspieszy odwrócenie się cyklu?. (insurancejournal.com)

Z kolei Munich Re ujawnił, że na skutek wysokich kosztów związanych z katastrofami naturalnymi w I kw. poniósł stratę w wysokości 948 mln euro. W analogicznym okresie 2010 r. firma osiągnęła zysk w wysokości 485 mln euro. Jednak mimo istotnej straty kwartalnej firma spodziewa się osiągnięcia zysku w perspektywie całorocznej. Składka przypisana brutto wyniosła 12 980 mln euro (8078 mln euro w I kw. 2010 r.). Wskaźnik łączony w sektorze majątkowym pogorszył się do 159,84% w porównaniu z osiągniętym przed rokiem 109,2%. Przychody z inwestycji wyniosły w I kw. br. 1956 mln euro, podczas gdy w I kw. 2010 r. 2460 mln euro.

Źródło: portal Gazety Ubezpieczeniowej :http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=39538&Itemid=226