fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Pieniądze z odszkodowania OC

Z roku na rok spada liczba wypadków drogowych, jednocześnie jednak wzrasta liczba spraw o dochodzenie odszkodowania OC, czy odszkodowania za wypadek śmiertelny. Poszkodowani mają coraz większą świadomość, że należy im się odszkodowanie i to nie tylko odszkodowanie za wypadek autem, ale również odszkodowania za wypadki rolnicze czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu czy lokalu.

Niestety nie zawsze jednak wiemy, w jaki sposób można dochodzić danego odszkodowania, zwłaszcza, jeśli jest to odszkodowanie za wypadek autem, kiedy w grę wchodzą emocje, stres a niekiedy odnosimy również uszczerbek na zdrowiu.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Jeśli miałeś wypadek komunikacyjny, to w pierwszej kolejności masz obowiązek, podobnie jak i inni kierujący samochodem, czy biorący udział w wypadku, zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy. W razie ofiar śmiertelnych czy rannych, należy wezwać policję i nie wolno przestawiać pojazdów ani przemieszczać elementów rozrzuconych po jezdni, gdyż utrudni to dalsze czynności policji.

Jeśli w wypadku nie ma rannych ani ofiar śmiertelnych, mamy do czynienia z kolizją, a nie wypadkiem i w takiej sytuacji można – przestawiać pojazdy, aby nie utrudniać ruchu, chyba, że nie są jasne okoliczności wypadku lub strony nie mogą dojść do porozumienia.

Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych

Jeśli na miejscu zdarzenia była policja to sporządza ona notatkę urzędową, o którą można poprosić. Znajdują się w niej wszystkie dane niezbędne do dochodzenia odszkodowania. Jeśli nie mamy takiej notatki musimy ustalić kilka informacji – czy sprawca ma OC, a jeśli tak to w jakim zakładzie ubezpieczeń, zapisać markę, model samochodu, jego numer rejestracyjny i oczywiście dane osobowe sprawcy.

Kiedy sprawca nie kwestionuje, że to z jego winy doszło do kolizji, należy spisać oświadczenie, w którym znajdzie się:
– godzina, data, miejsce wypadku,
– okoliczności wypadku/kolizji,
– dane pojazdów uczestniczących w kolizji, nr rejestracyjny, marka i model samochodu,
– numer polisy OC, nazwę zakładu ubezpieczeń, czas na jaki wystawiono polisę,
– dane świadków wypadku,
– opis uszkodzeń pojazdów,
– oświadczenie, kto ponosi winę za zdarzenie i za powstałe szkody.

Warto również wykonać zdjęcia na których znajdą się uszkodzenia pojazdów oraz samo miejsce wypadku z widocznymi pojazdami, uczestniczącymi w zdarzeniu.

Aby dochodzenie odszkodowania OC było skuteczne, po wypadku należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela (najlepiej wcześniej nie naprawiać pojazdu).
Warto też pamiętać, że strając się o odszkodowanie możemy wnioskować nie tylko zwrot kosztów naprawy samochodu, ale również utracone dochody, koszty najmu pojazdu zastępczego, koszt dodatkowych badań technicznych samochodu jak i nawet o odsetki za zwłokę w wypłacie odszkodowania. W takich sytuacjach lepiej jednak zwrócić się do fachowców, zwłaszcza, że wg najnowszych statystyk wysokość odszkodowania zasądzanego przez sąd jest nawet kilkanaście razy wyższa niż zadośćuczynienia oferowane przez firmy ubezpieczeniowe bezpośrednio poszkodowanym.

Miałeś wypadek samochodowy, czy wypadek w pracy? Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania? Skontaktuj się z nami! Oferujemy dochodzenie odszkodowań OC, dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tylko profesjonalna obsługa prawna gwarantuje wysokie odszkodowanie w krótkim czasie.