fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Azbest – cichy zabójca

17 stycznia&1b25p;2020Azbest

Czy azbest to cichy zabójca?? Pracowałeś przy produkcji azbestu? A może utraciłeś bliską osobę, która pracowała w narażeniu na azbest? Jeżeli tak, możesz starać się o odszkodowanie.

Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. pomaga w uzyskaniu odszkodowań osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu, bądź utraciły bliską im osobę przez szkodliwy wpływ jaki spowodował azbest. Pomogliśmy już setkom osób z całej Polski. Są to osoby pochodzące z gminy:

 • Szczucin,
 • Małkinia,
 • Jarocin,
 • Wierzbica,
 • Ogrodzieniec
 • Lubawka.

Azbest – odszkodowanie! Jest o co walczyć – kwoty odszkodowań oscylują w dziesiątkach tysięcy złotych.

82 531 zł – tyle tytułem jednorazowego odszkodowania możesz uzyskać, jeżeli Twój bliski pracował w narażeniu na azbest i zmarł w wyniku jednej z chorób układu oddechowego.

Od 9 170 zł do nawet 91 700 zł możesz natomiast uzyskać, jeżeli byłeś pracownikiem Zakładów Azbestowych oraz cierpisz na jedną z chorób układu oddechowego.

Azbest i odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Jeżeli Twój bliski zmarły (małżonek, rodzic, inna osoba) pracował w przeszłości w Zakładach Azbestowych, chorował na jedną z chorób wymienionych w wykazie chorób zawodowych, a jego śmierć miała związek z chorobą zawodową, należy Ci się odszkodowanie. Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. pomaga w pośmiertnym stwierdzeniu choroby zawodowej (jeżeli choroba zawodowa nie została stwierdzona za życia osoby bliskiej), a następnie w skutecznym wywalczeniu odszkodowania dla najbliższych zmarłego. Wszystkim zajmiemy się za Ciebie.

Przykład nr 1

Jako przykład podać można rodzinę z miejscowości Włoszczowa. Pan Jan przez 14 lat zatrudniony był w zakładach azbestowych w Ogrodzieńcu. W 1999r. rozpoznano u niego raka płuc, a w roku 2000 zmarł. Do Kancelarii zgłosiła się żona Pana Jana wraz z trójką dzieci. W wyniku poczynionych przez prawników działań, cała czwórka otrzymała z ZUS po 24.056 zł (łącznie 96.224 zł).

Przykład nr 2

Mąż Pani Marianny, pochodzącej z Mirowa, przez 12 lat pracował jako pakowacz cementu w Cementowni. Zmarł w roku 2009 na nieokreśloną chorobę płuc. Z pomocą Kancelarii udało się powiązać śmierć męża z chorobą zawodową. Dzięki temu Pani Marianna uzyskała odszkodowanie w kwocie 76.822 zł.

Aktualnie kwoty odszkodowań zostały podwyższone. Pani Maria ze Szczucina lada dzień otrzyma odszkodowanie w kwocie 82.531 zł z tytułu śmierci męża. Co ciekawe, mąż Pani Marii nie pracował bezpośrednio w zakładach zajmujących się produkcją azbestu. Mimo to, z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. pośmiertnie stwierdzono u niego chorobę zawodową. Chorobę międzybłoniak opłucnej.

Odszkodowanie dla byłego pracownika Zakładów Azbestowych.

Pracowałeś w narażeniu na azbest i odczuwasz dolegliwości związane z układem oddechowym? Jeśli tak, to pomożemy Ci w stwierdzeniu choroby zawodowej. Pomożemy Tobie rownież wypłacie jednorazowego odszkodowania. Będziemy reprezentować Cię przed Inspektorem Sanitarnym, ZUS-em oraz Sądami. W przypadku stwierdzonej choroby zawodowej gwarantujemy uzyskanie odszkodowania w wysokości co najmniej 9 170 zł. W zależności od Twojego stanu zdrowia.

Przykład nr 3

Pan Mieczysław z gminy Szczucin przez niespełna 10 lat pracował w Przedsiębiorstwie Materiałów Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Szczucinie na stanowisku maszynisty maszyn. Był On również operatorem maszyn formujących. Z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. u Pana Mieczysława stwierdzono pylicę azbestową płuc. ZUS stwierdził 10% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił odszkodowanie w wysokości 8.540 zł. Aktualnie kwoty odszkodowań zwiększyły się. Za każde 10% uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest 9.170 zł.

Przykład nr 4

Pani Kazimiera pochodzi z Wierzbicy. Przez niemal 40 lat pracowała jako robotnik gospodarczy. Pracowała w warunkach narażenia na szkodliwy pył. Z pomocą Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję, która stwierdziła u niej chorobę zawodową. Było nią rozległe zgrubienia opłucnej. Następnie sprawa trafiła do ZUS. Zakończyła się ona w kwietniu wypłatą.Pani Kazimiera otrzymała 18.340 zł odszkodowania.

Czy wiesz, że odszkodowań spowodowanych przez azbest możesz zażądać w każdym czasie

Bardzo często zdarza się, że sprawa nie kończy się na jednej wypłacie. W każdym czasie można żądać podwyższenia uszczerbku na zdrowiu i odszkodowania, jeżeli Twój stan zdrowia się pogorszył. Jakiś czas temu do kancelarii zgłosiła się Pani Bogumiła z Lubawki, która przez 12 lat pracowała w Zakładach Azbestowych jako sprzątaczka.  W 2014r. u Pani Bogumiły stwierdzono chorobę zawodową rozległe zgrubienia opłucnej. ZUS uznał 10% uszczerbku na zdrowiu i wypłacił 7.300 zł. W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia, na początku 2018 roku Kancelaria wystosowała do ZUS pismo.  Pismo to było w sprawie podwyższenia uszczerbku i wypłatę jednorazowego odszkodowania. Wskutek wniesionego pisma ZUS podwyższył uszczerbek do 20% i w lipcu 2018r. Wypłacił dodatkowo 8.540 zł. Na tym jednak sprawy nie zakończono. Po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej.

Druga choroba zawodowa – pylica azbestowa płuc

U Pani Bogumiły przez pracowników Kancelarii Prawnej Mentor Group sp. z o. o. stwierdzono, że kwalifikuje się ona do zgłoszenia drugiej choroby zawodowej. Jest to pylica azbestowa płuc. Powiatowy Inspektor Sanitarny przychylił się do wniosku. Stwierdził u Pani Bogumiły pylicę azbestową. Następnie sprawę zgłoszono do ZUS, który ocenił uszczerbek na 10% i wypłacił  kolejne 8.540 zł. Tym samym łączna wartość odszkodowań, które uzyskała Pani Bogumiła wyniosły prawie 25.000 zł. Mimo to sprawa nie została zakończona. W związku z pogłębiającymi się problemami zdrowotnymi Kancelaria oczekuje od Pani Bogumiły na dostarczenie nowej dokumentacji medycznej. Dzięki niej będzie można złożyć wniosek o podwyższenie uszczerbku na zdrowiu i wypłatę odszkodowania.

Azbest – cichy zabójca.

Pył azbestowy jest jedną z najgroźniejszych substancji dla zdrowia, mający silne właściwości rakotwórcze. Cechą charakterystyczną działania azbestu na zdrowie człowieka jest to, że jego następstwa zdrowotne mogą ujawnić się wiele lat po ustaniu zatrudnienia. Szacuje się, że okres utajenia (latencji), tj. okres od pierwszego kontaktu z azbestem do ujawnienia się pierwszych objawów chorobowych wynosi nawet 50 lat.

Choroby uprawniające do uzyskania jednorazowego odszkodowania.

Jak wynika z wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r., choroby będące skutkiem pracy w narażeniu na azbest, uprawniające do uzyskania jednorazowego odszkodowania to:

 • pylica azbestowa;
 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
 • rozległe zgrubienia opłucnej,
 • rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia,
 • wysięk opłucnowy;
 • nowotwory złośliwe:
 • rak płuca, rak oskrzela;
 • międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej;
 • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Choroba spowodowana przez azbest może ujawnić się nawet po kilkunastu latach

Choroba może ujawnić się nawet po 50 latach od rozpoczęcia pracy w narażeniu na azbest. W związku z tym, co do zasady ustawa nie określa byłemu pracownikowi zakładów azbestowych limitu czasowego do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie choroby zawodowej. Może to zrobić w każdym czasie. Kancelaria Prawna Mentor Group sp. z o. o. pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania i skutecznie poprowadzi Twoją sprawę. Zapraszamy do kontaktu.