Obsługa Prawna Klientów Indywidualnych
Oferujemy usługi z zakresu obsługi prawnej klientów indywidualnych

Mentor Group to skuteczna  kancelaria prawna, której główne dziedziny działalności to obsługa prawna firm jak również obsługa prawna klientów indywidualnych (osób fizycznych). Zajmujemy się sprawami z zakresu prawo pracy, prawo spadkowe, prawo karne, prawo administracyjne oraz prawo rodzinne.

 Zakres naszych usług prawnych:
 • podział majątku – po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków,
 • separacja – na żądanie jednego z małżonków, jeśli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
 • rozwód cywilny – trwały, nierokujący poprawy, zupełny rozkład pożycia (w sferze fizycznej, uczuciowej oraz gospodarczej);
 • unieważnienie małżeństwa cywilnego – podobnie jak rozwód kościelny, orzeka się że zawarty związek małżeński nigdy nie istniał. Można unieważnić małżeństwo cywilne jeśli w chwili jego zawarcia zaistniały określone przyczyny,
 • rozwód kościelny – stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli zaistniała jedna z 12 przeszkód małżeńskich, określona w prawie kanonicznym. Rozwód kościelny orzeka sąd biskupi,
 • ustalenie ojcostwa – może nastąpić ustalenie ojcostwa z mocy prawa, w wyniku dobrowolnego oświadczenia lub na skutek orzeczenia sądu, w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 • kontakty z dziećmi – uregulowanie kontaktów z dziećmi jeśli rodzice mieszkają oddzielnie, nie mają stałego kontaktu z dziećmi i nie mogą się porozumieć.
 • alimenty – obowiązkowe dostarczanie środków utrzymania i wychowania osobie uprawnionej, nie tylko w formie pieniężnej ale również poprzez zaspokajanie potrzeb oraz starania włożonych w utrzymanie i wychowanie dziecka.
 • spadek, jak podzielić spadek, dział spadku,
 • wydziedziczenie – pozbawienie prawa do zachowku osoby wydziedziczonej,
 
 • skarga do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) – skarga na postanowienie lub decyzje wydaną przez odpowiedni organ administracyjny.
 • skarga do NSA – odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • upadłość konsumencka – ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną, która nie prowadziła działalności gospodarczej.
 
obsługa prawna klientów indywidualnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych - osób fizycznych