Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

WYPADEK W PRACY

Pracodawca nie zapewnił pracownikowi bezpiecznych warunków pracy co poskutkowało wypadkiem w pracy i uszczerbkiem na zdrowiu pracownika. Ustalono, iż pracodawca nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej na dzień zdarzenia. Nie wypłacił też wnioskowanej kwoty świadczeń. Koniecznym było więc zawezwanie do próby ugodowej co poskutkowało zawarciem korzystnej dla klienta ugody.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

Tzw. Słupy energetyczne są zmorą wielu właścicieli działek. W postępowaniu polubownym zakład energetyczny zaproponował kwotę 2 500,00 zł za służebność, nieadekwatną do złożonego polubownie roszczenia. Konieczne stało się złożenie wniosku do sądu o ustalenie służebności. Uzyskano dla klienta kwotę 19 razy wyższą, jak w postanowieniu.

CHOROBA ZAWODOWA

Zwiększenie uszczerbku na zdrowiu

Klientka zgłosiła się do Kancelarii w związku z pogarszającym się stanem zdrowia związanym z chorobą zawodową. Przeprowadzone czynności doprowadziły do orzeczenia o zwiększeniu uszczerbku na zdrowiu i wypłacie kwoty jak w decyzji.

CHOROBA ZAWODOWA

Wypłata pośmiertna

W wyniku choroby zawodowej zmarł mąż i ojciec. W wyniku zgłoszenia szkody najbliższym wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie – jak w decyzji.

WYPADEK W ROLNICTWIE

Polisolokata

Klientka zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w odzyskaniu środków z funduszu kapitałowego. Zakład ubezpieczeń niezgodnie z przepisami pobrał opłatę likwidacyjną. Jak zwykle w tego typu przypadkach ubezpieczyciel po naszym wezwaniu ociągał się z wydaniem decyzji, licząc na przedawnienie się roszczenia. Po uzgodnieniu z klientką Kancelaria przekazała sprawę na drogę sądową, czego rezultatem jest załączony wyrok.