fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie powypadkowe – Zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia w placówkach niepublicznych

W wielu przypadkach, następstwem wypadku komunikacyjnego jest konieczność długotrwałego leczenia, specjalistycznej opieki medycznej, a w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu (kalectwa) nawet konieczność zmiany zawodu. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 444 § 1 k.c. naprawienie szkody obejmuje: wszelkie koszty wynikające z rozstroju zdrowia czy uszkodzenia ciała. Osoba zobowiązana do naprawienia szkody musi pokryć koszty leczenia czy też koszty związane z przekwalifikowaniem się do nowego zawodu.

Zwrot kosztów związanych z leczeniem może obejmować m.in:

  • koszt zakupu lekarstw,
  • koszt pobytu w szpitalu,
  • koszt zabiegów rehabilitacyjnych,
  • koszt zakupu przyrządów do rehabilitacji,
  • koszt zakupu środków opatrunkowych,
  • koszt dodatkowego sprzętu ortopedycznego,
  • koszt związany z przejazdem do szpitala osób bliskich.

Pytanie, które najczęściej nurtuje osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych dotyczy tego, czy możemy starać się o zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji w placówce prywatnej?

Wielu ubezpieczycieli, nie chce oddawać pieniędzy za koszty poszkodowanego związane z prywatnym leczeniem. Decyzja ta uzasadniania jest w oparciu o ustawę z 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą, poszkodowany ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i to z nich powinien korzystać, zwłaszcza, że lista świadczeń gwarantowanych obejmuje większość świadczeń oferowanych także przez prywatne placówki medyczne. Niektórzy ubezpieczyciele uważają również, że leczenie w prywatnej placówce nie jest następstwem szkody w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.

Nie oznacza to jednak, iż nie mamy żadnych szans na zwrot wydatków związanych z leczeniem się prywatnie. Jeśli były to wydatki niezbędne i celowe (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1981 r. (sygn. akt I CR 455/80, OSNC 1981, nr 10, poz. 193; z dnia 14 maja 1997 r. (sygn. akt II UKN 113/97, OSNP 1998, nr 5, poz. 163)., mamy duże szanse na wygraną. Ważne jednak, by wykazać, że nasz stan zdrowia wymagał szybkiej interwencji medycznej, a to samo świadczenie, oferowane w ramach Narodowego Fundusz Zdrowia nie mogło być udzielone w odpowiednim czasie i wiązało się z koniecznością oczekiwania np. kilku miesięcy czy tygodni.

odszkodowanie powypadkowe

Zobacz też: