fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Zastrzeż zadatek w umowie!

Prawo zatrzymania zadatku lub żądania zapłaty podwójnego zadatku jest niezależne od tego, czy uprawniony poniósł szkodę, czy też szkoda nie nastąpiła.

Zadatek można dać zarówno przy jak i po zawarciu umowy. Stanowi on dodatkowe zastrzeżenie umowne dane przy zawarciu umowy, które ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Zadatek może być zamieszczony w każdej umowie przy jej zawarciu i dochodzi do skutku z chwilą przekazania drugiej stronie sumy pieniężnej albo rzeczy ruchomej (np. drogiego zegarka).

Po zawarciu umowy

Jednak zadatek może zostać dany także po zawarciu umowy, w terminie uzgodnionym przez strony. W praktyce wygląda to najczęściej w ten sposób, że po podpisaniu umowy przedwstępnej, w której ustalono wysokość zadatku oraz termin jego przekazania, którym jest najczęściej dzień podpisania umowy przedwstępnej. Osoba kupująca lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nieruchomość gruntową itp. – dokonuje przelewu kwoty stanowiącej równowartość zastrzeżonego zadatku. Kodeks cywilny nie reguluje wysokości zadatku, przyjęło się jednak, że przy sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, spółdzielczych własnościowych praw do lokali czy prawa użytkowania wieczystego stanowi on zwyczajowo około 10/20 procent ceny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2011-03-29

Przeczytaj także: