fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Kompetencje i obowiązki zarządu spółki z o.o.

Zarząd spółki z o.o. zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją (o ile nie jest to zarząd jednoosobowy). Jeśli umowa nie stanowi inaczej – członkowie zarządu spółki z o.o. powoływani i odwoływani są uchwałą wspólników spółki.

Podstawowe obowiązki Zarządu spółki z o.o. to m.in.:

  • zgłaszanie do sądu rejestrowego wszelkich zmian w danych spółki (Art. 166 § 1 i § 2 K. s. h.) w tym zmiany umowy spółki lub wysokości kapitału zakładowego, a także dodatkowych wkładów niepieniężnych (aport), zmiany dotyczące imion, nazwisk, adresów członków rady nadzorczej, zarządu, prezesa, komisji rewizyjnej – o ile takowe zostały ustanowione.
  • zgłoszenie spółki w urzędzie skarbowym (Art 171 k. s. h.)
  • prowadzenie księgi udziałów (Art. 188 k. s. h.)
  • prowadzenie spraw spółki (Art. 201 i 204 k. s.h.),
  • zwoływanie zgromadzenia wspólników (Art. 235 w zw. Z 231, 232, 233, 236 i 237 k. s. h.),
  • prowadzenie księgi protokołów (art. 248 k. s. h.), w których wpisywane są m.in. uchwały zgromadzenia wspólników.

Oczywiście to tylko niewielka część obowiązków Zarządu spółki z o.o. – ich pełen zakres określa Kodeks spółek handlowych, umowa spółki z o.o. jak i regulamin Zarządu.