fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Firma, która poniesie szkodę wskutek kontroli przeprowadzonej z naruszeniem prawa, może wystąpić o odszkodowanie. Musi jednak udowodnić przed sądem, jakie poniosła straty.

Przepisy regulujące zasady przeprowadzania kontroli w firmach zmieniły się na korzyść przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przedsiębiorcy, który poniósł szkodę wskutek prowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem prawa, przysługuje odszkodowanie.

Unormowania te zawarte są w art. 77 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Są to jednak wyłącznie przepisy o charakterze ogólnym. Dlatego mają do nich odpowiednie zastosowanie właściwe regulacje kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za szkodę. Takich roszczeń można dochodzić na zasadach i w trybie określonym dla postępowania cywilnego. Ciężar przedstawienia przekonujących dowodów spoczywa na przedsiębiorcy, natomiast ich ocena należy do sądu.

Udowadnianie szkody

Przedsiębiorca, udowadniając przed sądem powstanie szkody, może wykorzystać przede wszystkim art. 417 (i następne) k.c. Żądanie przez niego wypłaty odszkodowania powinno odpowiadać wysokości poniesionej szkody, obejmując stratę i ewentualne utracone korzyści. Musi on ponadto wykazać, jakie konkretne działania kontrolujących spowodowały powstanie szkód.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna