fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Poszkodowany, który zawarł ugodę z ubezpieczycielem, nie dostanie pieniędzy od sprawcy wypadku.
 

Ugoda zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym skutkuje wygaśnięciem roszczenia odszkodowawczego. Taki wniosek płynie z wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła wypadku, jakiemu na polowaniu uległ Mirosław R. W wyniku pechowego strzału oddanego przez Arkadiusza S. stracił on oko. Sprawca wypadku był ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych ?Concordia Polska?. Poszkodowany wystąpił więc z roszczeniem przeciwko ubezpieczycielowi i doszło do procesu. Podstawą był art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego, który mówi, że uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Zawarcie ugody

W toku tego postępowania strony zawarły ugodę pozasądową, w której uzgodniły wysokość odszkodowania. Zapisano w niej, że to wyczerpuje wszelkie roszczenia. Powód cofnął więc pozew i zrzekł się roszczenia. Po jakimś czasie doszedł jednak do wniosku, że odszkodowanie należy mu się także od bezpośredniego sprawcy wypadku. Do sądu pozwał więc Arkadiusza S. Do sprawy przyłączył się jako interwenient uboczny po stronie pozwanego ubezpieczyciel.

 

 

http://prawo.gazetaprawna.pl/orzeczenia/558840,wyplata_ugody_od_ubezpieczyciela_wyczerpuje_roszczenie_o_odszkodowanie.html