fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Praca w gospodarstwie rolnym, jak każda inna niesie za sobą ryzyko wypadków, uszczerbku na zdrowiu, a także szkód na mieniu. Mamy tu do czynienia z maszynami rolniczymi i zwierzętami, a nawet niewielkie zaniedbanie może mieć poważne konsekwencje.

Wypadki rolnicze – podsumowanie danych z 2016 r.

W 2016 r. od Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono ok. 19 tys. wypadków w rolnictwie (o ok. 1000 mniej niż w poprzednim roku), z czego za wypadek w pracy rolniczej uznano ok. 17 500 wypadków.

Spośród zgłoszonych zdarzeń, KRUS wypłacił 13662 odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć na skutek wypadku w rolnictwie.

Do najczęstszych wypadków należały te z grupy:

  • upadek osób (ok. 47 % wszystkich wypadków rolniczych),
  • uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (13% wypadków w rolnictwie)
  • pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń (12 % zgłoszonych wypadków rolniczych).

W większości przypadków, wypłacono jednorazowe odszkodowanie za wypadek rolniczy.

Wśród zgłoszonych wypadków, odnotowano 83 wypadki śmiertelne, co w porównaniu do poprzedniego – 2015 r. stanowi liczbę większą o prawie 32%.

Szczegółowe dane na temat liczby wypadków rolniczych za 2016 r. znajdziemy tutaj:

Ubezpieczenie OC rolnika.

odszkodowania wypadki rolnicze

Odszkodowanie za wypadek rolniczy – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, to jedno z 3 obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych, regulowanych ustawą z 22 maja 2003 r. Umowę tę rolnik musi zawrzeć na min. 12 miesięcy, w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa. Ochrona ubezpieczeniowa jest rozpoczynana wraz z jej zawarciem i opłaceniem pierwszej składki lub pierwszej raty składki.

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje nie tylko jego samego, ale również osoby, które w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej pracowały w gospodarstwie. Co ważne, osoba pracująca w gospodarstwie są nie tylko jego mieszkańcy, ale również osoby, które w nim tylko pomagają a także świadczące pomoc sąsiedzką.

W jakich sytuacjach możemy liczyć na odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Odszkodowanie OC rolnika obejmuje bardzo wiele zróżnicowanych sytuacji. Jak już wspomniano powyżej, przede wszystkim chroni nie tylko samego rolnika i osoby mieszkające w gospodarstwie, ale również pracowników pomagających, czy to w pracach na roli czy przy naprawie maszyn rolniczych. Chronione będą również osoby świadcząca tzw. pomoc sąsiedzką.

Aby uzyskać odszkodowanie rolnicze musi być jednak spełnionych kilka warunków:

Zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie jeśli czynności, które były przyczyną powstałej szkody miały ścisły związek z prowadzeniem gospodarstwa. Istotne jest również to, czy zaistniała szkoda jest następstwem działania lub zaniechania rolnika.