fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku

Odszkodowanie za wypadek na chodniku czy odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku – bez znaczenia! Zbliża się zima, a wraz z nią pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne. Padający śnieg, nie tylko utrudnia ruch kierowcom, ale może skutecznie utrudnić poruszanie się pieszym, także po chodnikach. Wystarczy jeden nieuważny krok na oblodzonym chodniku, aby się poślizgnąć, przewrócić i boleśnie potłuc, czy nawet doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu jak złamanie (najczęściej złamanie ręki lub nogi).

Do kogo ubiegać o odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku?

W tym miejscu warto przypomnieć, że obowiązkiem każdego właściciela posesji, domu czy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni jest dbanie o mienie, którym zarządza. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. to my, jako właściciele danej posesji jesteśmy odpowiedzialni za uprzątnięcie chodnika znajdującego się przy posesji. I to nie tylko ze śniegu czy lodu, ale również z błota czy innych zanieczyszczeń.

Jeśli na takim nieuprzątniętym chodniku doznamy uszczerbku na zdrowiu, to istnieje możliwość wystąpienia o odszkodowanie za wypadek na chodniku. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku, konieczne jest zgłoszenie właścicielowi danej posesji, że do takiego wypadku doszło, należy również wskazać przyczynę wypadku i jego dokładne miejsce. Informacje te należy mieć potwierdzone na piśmie. Dobrym rozwiązaniem jest wezwanie np. straży miejskiej, która spisze notatkę ze zdarzenia. Bardzo duży wpływ na przyznanie odszkodowania mogą mieć świadkowie, którzy widzieli całe zdarzenie.

Kolejnym etapem w celu pozyskania odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku jest sporządzenie zdjęć z miejsca wypadku. Jeśli nie jesteśmy sami w stanie takich zdjęć wykonać, możemy poprosić kogoś z rodziny, aby je za nas zrobił. Ważne jest jednak, aby zdjęcia te były wykonane niezwłocznie po wypadku.

Ubiegając się o odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku można wystąpić o zadośćuczynienie za doznane krzywdy – i to zarówno za cierpienie fizyczne jak i za cierpienia psychiczne. W zakres takiego odszkodowania za wypadek na chodniku wchodzi również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, a nawet rekompensata za stratę ewentualnego dochodu. Jeśli poślizgnięcie na chodniku doprowadziło do czasowej lub, co gorsza, całkowitej niezdolności do pracy, osoba ubiegająca się o odszkodowanie za wypadek na oblodzonym chodniku może również żądać przyznania renty.
Warto pamiętać, aby przez cały okres leczenia i rehabilitacji gromadzić dokumentację medyczną i wszystkie koszty jakie ponieśliśmy z tytułu leczenia. Jako dowód mogą posłużyć rachunki, faktury a nawet zwykłe paragony.

Czy warto ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na chodniku?

Jeśli doznaliśmy poważnego uszczerbku na zdrowiu i będziemy musieli lub już ponieśliśmy poważne koszty leczenia, czy straty dochodu, warto walczyć o swoje. Możemy nie tylko uzyskać wysokie odszkodowanie i zwrot poniesionych kosztów, ale być dzięki nam ktoś inny uniknie wypadku, bo właściciel posesji zacznie odpowiednio dbać o stan chodnika.

Te tematy również powinny Cię zainteresować: